Wonen zonder aardgas

We stappen over op schone energie en willen in 2050 aardgasvrij zijn. Maar gelukkig hoeft dat niet in één keer. Om de overstap te maken naar wonen zonder aardgas, komen er nieuwe oplossingen voor koken, verwarmen en warm water. Je kan nu al verschillende dingen doen om je voor te bereiden op aardgasvrij wonen.

Voorbereiden op aardgasvrij wonen

1. Isoleren

Het is slim om te beginnen met isoleren. Isolatie loont altijd, hoe je je woning of gebouw ook gaat verwarmen. Alle energie die we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Voor sommige oplossingen, zoals een warmtepomp, is uitstekende isolatie zelfs een voorwaarde. Voor andere oplossingen zoals het aansluiten op een warmtenet is isolatie vooraf niet noodzakelijk. Isolatie kan in dat geval ook achteraf, maar het is altijd aan te raden om energie en kosten te besparen.

Ontdek de voordelen van isoleren.

2. Besparen door je anders te gedragen

Door bijvoorbeeld korter te douchen, alleen de ruimtes te verwarmen die je gebruikt en het licht uit te doen wanneer je niet in de ruimte bent. Want energie die je niet gebruikt, kost je ook niets.

Bekijk de pagina voor tips om snel energie te besparen.

3. Elektrisch koken

Kook je nu nog op gas en is het tijd voor een nieuw fornuis? Dan is het slim om nu al te kiezen voor elektrisch koken. Het zuinigst is een inductiekookplaat. En het is ook nog eens veiliger (geen vuur en geen kans op gasexplosies).

(Hybride) warmtepomp

Is je huis redelijk geïsoleerd? Combineer dan alvast je HR cv-ketel met een hybride warmtepomp. Je woont niet helemaal zonder aardgas, maar je bespaart al behoorlijk op je gasrekening. Hiervoor kun je ook de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) krijgen.

Is je huis goed tot zeer goed geïsoleerd? Dan kan je kiezen voor een warmtepomp. Deze gebruikt wel stroom, maar veel minder dan wanneer je elektrische kacheltjes zou gebruiken. Belangrijk bij het gebruik van een warmtepomp is dat je een woning hebt met geschikte radiatoren of vloerverwarming.

Op de website van Milieucentraal ontdek je hoe een warmtepomp werkt en welke warmtepomp geschikt is voor jouw huis.

Het warmtenet

In Ede ligt in sommige buurten een warmtenet: een netwerk van warmwaterbuizen om huizen duurzaam te verwarmen. Zo ontvangen al 8.000 woningen en een groot aantal andere gebouwen groene warmte in plaats van aardgas. Een warmtenet geeft warmte uit verschillende bronnen. Er is begonnen met regionale bio grondstoffen. Dit wordt in de toekomst uitgebreid met restwarmte van de Edese industrie, collectieve zonnewarmte en aardwarmte uit Ede. Aansluiten op een warmtenet is alleen mogelijk als er voldoende bewoners uit een buurt voor dit warmtealternatief kiezen.

Groen gas en waterstof

Groen gas wordt mogelijk een alternatief voor aardgas, omdat het gemaakt is van biogas. Dit komt voort uit vergisting van bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval en mest. Groen gas is echter maar beperkt beschikbaar en erg duur. Daarom is het nu nog geen logische oplossing. Ook zijn duurzame vormen van gas in ontwikkeling zoals waterstof. De verwachting is dat die pas ná 2030 een rol gaan spelen in het aardgasvrij maken van Nederland en bovendien beperkt beschikbaar zullen zijn voor woningen.

Hulp bij isoleren van oudere woningen

De eerste stap voor veel woningen van vóór 1975 is isoleren. Dat zorgt voor energie- en geldbesparing en maakt de woning klaar voor de uiteindelijke overstap naar een duurzame energiebron. Daarom start de gemeente in buurten waar veel woningen van vóór 1975 staan: de Zeelheldenbuurt, Bloemenbuurt, Indische buurt, Vogelbuurt, De Steinen, Beatrixpark, De Laar, Halderbrink (Bennekom) en Wormshoef (Lunteren).

We benaderen bewoners in deze buurten actief om samen een buurtuitvoeringsplan te maken. Hierin geven we advies en ondersteuning bij het isoleren van woningen. Ook staat duidelijk uitgelegd welke alternatieven voor aardgas beschikbaar zijn. Bewoners kiezen uiteindelijk zelf of en wanneer ze willen overstappen op een alternatief voor aardgas.

Denk mee!

Gemeente Ede werkt bij het maken van de plannen samen met Energie Samen Foodvalley. Dit is een duurzaam burgerinitiatief dat samen met bewoners werkt aan betaalbare energie voor iedereen. Benieuwd naar de lopende buurtaanpakken? Kijk dan op de website van Energie Samen Foodvalley. 

Goed geïsoleerde woningen

Woningeigenaren met een goed geïsoleerde woning kunnen al overstappen op een (hybride) warmtepomp op een moment dat het hen uitkomt. Dat geldt voor veel woningen in de Rietkampen en Uitvindersbuurt. Voor Kernhem, De Burgen, de Kazerneterreinen en Enka behoren zowel een warmtenet als warmtepomp nog tot de mogelijkheden.

Bedrijventerreinen en monumenten

Voor het centrum ligt een gebiedsgerichte aanpak voor de hand vanwege de grote diversiteit aan gebouwen en de bouwdichtheid. Dat geldt ook voor de bedrijventerreinen. Voor woningen die moeilijk zijn te isoleren, zoals monumenten, komt op termijn mogelijk groen gas of waterstofgas beschikbaar.

Dorpen Bennekom, Lunteren, Wekerom, Harskamp, Otterlo en Ederveen

Wat kunnen bewoners in de dorpen doen? Dat hangt af van het bouwjaar van jouw woning en de locatie. Warmtenetten zijn niet mogelijk in het buitengebied, omdat een warmtenet alleen haalbaar en betaalbaar is in dichtbebouwde gebieden. In de dorpen zelf zijn wel mogelijkheden. Wij willen bewonersinitiatieven in de dorpen ondersteunen. Het gaat hierbij zowel om initiatieven van individuele eigenaren als om initiatieven waarbij inwoners samen aan de slag gaan.

Wijken zonder aanpak

Voor de Burgemeestersbuurt, componistenbuurt, Ede Veldhuizen, Klaphek, Maandereng, Reehorst, Stationsbuurt en Hoogbouw-Zuid is de beste aanpak nog onduidelijk. Bewoners van deze wijken kunnen uiteraard terecht voor gratis advies bij het Energieloket. Het isoleren van oude woningen loont namelijk altijd.

Transitievisie Warmte

We stelden dit plan voor de buurten en dorpen vast in 2021 vast in de Transitievisie Warmte (pdf, 7 MB). Elke gemeente in Nederland moet een Transitievisie Warmte hebben. Dit is een plan waarin in grote lijnen staat hoe en wanneer Ede steeds verder aardgasvrij wordt. We maakten een technische analyse en onderzochten wat bewoners en organisaties in de wijk belangrijk vinden.