Over deze site

Ede Natuurlijk is een website van gemeente Ede. Met deze site willen we je helpen je huis, tuin en omgeving duurzamer te maken. We willen je inspireren en laten zien welke kleine en grote stappen jij daarvoor kunt nemen. Er zijn heel veel mogelijkheden om dit te doen. En we snappen heel goed dat je daardoor soms het overzicht mist en juist niet meer weet wat voor jou mogelijk is. Daarom hebben we op Ede Natuurlijk alle informatie gesorteerd op thema.

Iedere stap, klein en groot, is het waard: voor nu en voor straks. Een gemeente met goed geïsoleerde woningen, stillere steden, groene openbare ruimte, gezonde natuur en schonere lucht en water. Zo geven een gezonde planeet door aan volgende generaties.

Samen de natuur herstellen

We willen het jou gemakkelijk maken, omdat we ook in Ede merken dat de aarde opwarmt en de natuur het zwaar heeft. Zo hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. Het regent vaker en harder, het wordt warmer en droger. Extreme regen kan leiden tot wateroverlast. En hitte en droogte zijn niet goed voor onze bomen, planten en dieren én voor ons. Met maatregelen in en om het huis kunnen we ons aanpassen aan de klimaatverandering. Ook kunnen we hiermee de natuur helpen te herstellen. En dit kunnen we alleen maar samen: inwoners én overheid.

Onze missie

Als gemeente hebben we een missie: “In 2030 is de natuur in de stad, dorpen, landbouwgebieden en in de natuurgebieden in Ede weer gezond en sterk. En uiterlijk in 2050 zijn we klimaatneutraal. Dat betekent we geen schadelijke stoffen meer uitstoten en dat we goed letten op de gevolgen voor de natuur in de keuzes die we maken.”

Binnen een gemeente is dat best een uitdaging, want naast ruimte voor de natuur willen we ook ruimte bieden voor landbouw, het bouwen van huizen en de mogelijkheid om in de natuur te ontspannen.

Dit doen wij

2050, dat klinkt nog ver weg. Toch moeten we samen nu al in actie komen. Zo kunnen we namelijk de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan vertragen. Als gemeente doen we het volgende om beter om te gaan met de planeet:

 • We houden bij hoeveel energie we verbruiken in onze gebouwen, met de lantaarnpalen die branden en de werking van het riool. Zo weten we waar we veel energie nodig hebben en kunnen we dat verbeteren.
 • We maken onze gebouwen duurzamer. Denk hierbij aan isolatie, zonnepanelen, ledverlichting en aansluiting op het warmtenet.
 • Buiten, in de openbare ruimte, plaatsen we ledverlichting als de lampen in de lantaarnpalen vervangen moeten worden. Door ledlampen te gebruiken besparen we flink wat energie.
 • Onze auto’s zijn elektrisch of hybride in plaats van op benzine, gas of diesel.
 • We maken duurzame keuzes bij de inkopen die we doen.
Zo zorgen we voor minder CO2-uistoot

De gemeente Ede verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gegevens aan ons verstrekt. We leggen uw gegevens vast om u van dienst te kunnen zijn én om na te kunnen gaan of we ons werk goed doen.

Wat zijn persoonsgegevens

Met ‘persoonsgegevens’ wordt bedoeld: alle informatie die direct over u als persoon gaat of direct naar u als persoon te herleiden is. Op deze website kan het bijvoorbeeld gaan om:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • een IP-adres: het unieke ‘adres’ van uw computer, tablet of telefoon.

Wat is verwerken

Verwerken wil zeggen dat wij persoonsgegevens ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen, verwijderen, enzovoort.

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen uw gegevens niet zomaar verwerken. Dit mag als er een specifieke reden voor is, zoals bijvoorbeeld:

 • u stuurt ons een e-mail of belt ons, daarbij ontvangen wij persoonsgegevens.
 • wij sturen u nieuwsbrieven als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Het verschilt per proces hoe lang wij persoonsgegevens bewaren (archiveren). Een gemeente heeft voor de meeste processen een wettelijke bewaarplicht. Als dit niet het geval is, dan bewaart de gemeente de gegevens zo lang als nodig. Per proces is vastgelegd hoe lang de gegevens worden bewaard.

We investeren als gemeente Ede (veel) geld in elektronische dienstverlening. Natuurlijk willen we weten of we dat goed doen en waar we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Daarvoor is cijfermateriaal en analyse van die cijfers nodig. Ook moeten we verantwoording afleggen over onze dienstverlening en investeringen aan u als inwoner (via de gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie. We moeten als overheid 'transparant' zijn. Daarom verzamelen we gegevens over uw bezoek aan onze website.

Statistische gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek individu. Het gaat slechts om anonieme getallen en procenten. Wat wij willen weten is: hoeveel mensen bezoeken de website, hoeveel procent keert regelmatig terug, hoeveel bezoekers komen er al dan niet uit Ede zelf, hoelang blijven bezoekers op onze website, werkt de navigatie en hoe komen bezoekers op onze website (direct, via overheid.nl of bijvoorbeeld via Google)?