Toegankelijkheidsverklaring

Op 14 december 2021 is onze toegankelijkheidsverklaring opgesteld.

Testresultaten

  1. 30-09-2021: Handmatige toetsing door onafhankelijke partij (pdf, 5 MB)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen en te borgen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website continu toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Het Mediateam toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Het Mediateam voert tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Het Mediateam heeft een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Beleid: In 2022 stelden we beleid op over het omgaan met digitale toegankelijkheid en borgen dit binnen de organisatie.

Extra toelichting

De volgende onderdelen van deze website voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen:

  • webformulieren
  • PDF's
  • de toegankelijkheid van linkjes
  • de zoekbalk

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u toch nog een toegankelijkheidsprobleem op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.