Onze CO2-uitstoot in de eerste helft van 2022

Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is niet alleen voor inwoners en bedrijven een grote klus, maar ook voor gemeente Ede. Daarom werken we aan een ambitieuze doelstelling voor onze CO2-uitstoot: een vermindering van vijftien procent in 2023. In 2021 kwam onze besparing al op veertien procent. En uit de rapportage van de eerste helft van 2022 blijkt dat deze daling doorzet.

In april 2023 is de jaarrapportage over heel 2022 af. Dan wordt duidelijk in welke mate de daling van de CO2-uitstoot heeft doorgezet.

Twintig procent besparing in 2022?

Uit cijfers van de eerste helft van 2022 blijkt dat onze CO2-uitstoot met maar liefst twintig procent is gedaald. Als deze trend doorzet, dan lopen we dit jaar al vijf procent voor op onze ambitie. Het vervangen van lampen door ledlampen in de openbare verlichting blijft een flinke bijdrage leveren aan de besparing.

Ook op het totale gebruik van onze kantoren hebben we flink kunnen besparen. Dat komt vooral door het slim verwarmen, koelen en ventileren van onze gebouwen. Denk hierbij aan de gemeentelijke aula aan de Asakkerweg. Daar is de klimaatinstallatie uit gezet op de momenten dat die niet nodig is. Ook is het gasgebruik in de aula van Lunteren afgenomen door de temperatuur lager te zetten als daar niemand aanwezig is.

Dakrenovatie

Het doel om in 2023 vijftien procent CO2 te verminderen is in 2021 al bijna behaald. Toch zijn er nog zaken die kunnen verbeteren. Zo is zowel het gas- als warmtegebruik van onze gebouwen is in 2021 toegenomen (beide met 30 ton CO2). Hieruit blijkt vooral hoe belangrijk de renovatie van het dak van het Raadhuis is. Dit dak en de bijbehorende regeltechniek en installaties functioneren steeds minder goed en hierdoor gaat er veel warmte verloren. De dakrenovatie wordt op dit moment uitgevoerd en is waarschijnlijk midden 2023 afgerond.

Meer weten?

Wil je thuis aan de slag energiebesparen? Bekijk dan onze tips en hulp.

Gemeente Ede is sinds 2020 gecertificeerd conform de CO2 prestatieladder niveau 3. Dit houdt in dat we grip hebben op onze energiestromen en hier verantwoording over afleggen. Bekijk het CO2-prestatieladder certificaat van gemeente Ede op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).  Of kijk op de website van de CO2-Prestatieladder voor meer informatie.