CO2-uitstoot gemeente Ede in 2022 met 22 procent gedaald

Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is niet alleen voor inwoners en bedrijven een grote klus, maar ook voor gemeente Ede. In 2023 willen we 15 procent minder CO2-uitstoten. Die doelstelling gaan we waarschijnlijk ruim halen, want onze CO2-uitstoot daalde in 2022 al met 22 procent.

In 2022 zorgden we op verschillende manieren voor minder uitstoot. Niet alleen in onze eigen gebouwen, maar ook op andere plekken in de gemeente Ede. We vervingen bijvoorbeeld verschillende verkeersregelinstallaties. Voor stoplichten, knipperlichten en oversteekpunten die aan vervanging toe waren, kwamen nieuwe modellen in de plaats. Deze nieuwe installaties zijn zuiniger en dus besparen we daarmee energie.

Grip op ons eigen energieverbruik

We kunnen ons energieverbruik steeds beter controleren en aanpakken. Met slimme meters houden we actief bij hoeveel energie we verbruiken in onder andere onze gebouwen, openbare verlichting en het riool. Ook gaan we door met het plaatsen van LED-lampen binnen de hele gemeente.

CO2-Prestatieladder

Om onze CO2-uitstoot in de gaten te houden en te verminderen gebruiken we de CO2-prestatieladder. Dit is een manier van werken die organisaties helpt bij het verminderen van CO2-uitstoot. Gemeente Ede behaalde in januari 2021 het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3. Ieder jaar vindt er een beoordeling (audit) plaats. Hierin moeten we laten zien dat we onze uitstoot in kaart brengen en stappen zetten om deze te verminderen. Bij de audit eind 2022 is ons certificaat op niveau 3 verlengd. We blijven ons ook dit jaar inzetten om onze uitstoot te verminderen.

Meer weten?

Bekijk het CO2-prestatieladder certificaat van gemeente Ede op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).  Of kijk op de website van de CO2-Prestatieladder voor meer informatie.