Basisschool De Lettertuin

Duurzaamheid en milieubewustzijn een plaats geven in het onderwijs. Dat willen de elf scholen van stichting Proominent doen. Piet Willemsen is directeur van basisschool De Lettertuin in Ede, één van die scholen: “We hopen dat onze leerlingen, door ons onderwijs, op een natuurlijke manier milieubewuster gaan leven.”

“Die natuurlijke manier betekent bijvoorbeeld dat we aandacht geven aan kleine handelingen. Denk aan het goed dichtdraaien van de kraan, de lampen uit doen als je een klas uit loopt of zuinig omgaan met papier. Ook verbouwen we zelf groente en fruit in onze schooltuin. En zijn we bezig met een waterspeeltuin waar kinderen leren bewust met water om te gaan. Een groter project is het plaatsen van zonnepanelen. Aan het einde van dit schooljaar hebben alle Proominent scholen zonnepanelen op het dak.”

Energy Floor

“We zijn erg trots op de Energy Floor op het schoolplein. Onder deze vloer met negen zonnepanelen, zitten ledverlichting en een computer. De kinderen kunnen zelf energie opwekken door op de Energy Floor te bewegen. Ze kunnen verschillende bewegingsspellen doen. Zo worden ze aangemoedigd om te bewegen en zijn bezig met duurzaamheid: twee vliegen in een klap! Het leuke is dat het idee van een Energy Floor van de kinderen kwam. Ze hadden het gezien in een programma van Schooltv. Na 2,5 jaar de bonnen te sparen van Ede Doet, konden we uiteindelijk de Energy Floor kopen.”

Digibord

“We vinden het belangrijk om de kinderen mee te nemen met wat wij als school doen op het gebied van duurzaamheid. De zonnepanelen en de Energy Floor staan daarom in verbinding met de digiborden in de klaslokalen. De kinderen kunnen zien hoeveel zonne-energie ze hebben gespaard en hoeveel stroom dit oplevert. Ook kunnen ze zien wat er gebeurt als ze erop spelen.”