Basisschool Calluna

De buitenruimte nog meer betrekken bij het onderwijs. Dat is de ambitie van basisschool Calluna in Ede. Ze gebruikten de subsidie Groene schoolpleinen om het schoolplein nog groener te maken. Het plein heeft nu ruimte voor spel, onderzoek en experiment. Voor in de pauze, maar ook voor tijdens de lessen.

Directeur Joke Broekema vertelt: “We zitten op een van de mooiste plekken in Ede. Midden in het bos. Alsnog dachten we: dit kan groener. We hebben geleerd dat je met vrij simpele middelen het plein een stuk aantrekkelijker kan maken voor kinderen.”

Modderkeuken

“Met behulp van de subsidie van de gemeente hebben we ons schoolplein verder kunnen vergroenen. We hebben het voor van alles gebruikt: van het aanplanten van eetbare planten, hagen en bomen tot het plaatsen van nestkasten en een insectenhotel. Daarnaast hebben we tegels uit het kleuterplein gehaald en een modderkeuken aangelegd. Dit is een groot succes bij de kinderen!  Er is veel meer ruimte voor natuurlijk spel. De kinderen zijn meer één met de natuur en betrekken de natuur ook in hun spel.”

Buiten les

Uit een vragenlijst blijkt dat, naast de kinderen, ook de ouders erg tevreden zijn met het plein. “De buitenruimte is erg belangrijk voor de school, voor de ouders en de kinderen. We zijn onszelf steeds meer gaan verplaatsen naar buiten, om te spelen en leren. Dit is ook een belangrijke reden voor ouders om voor onze school te kiezen. Tijdens de pauzes bouwen de kinderen veel hutten en hebben alle ruimte om bijvoorbeeld te voetballen. We verplaatsen onze lessen ook steeds meer naar buiten. We gaan bijvoorbeeld samen buiten lezen, buiten eten of houden de klassenvergadering (dagstart) buiten. Ook een geschiedenis- of rekenles kun je prima buiten geven. We maken hierbij meer en meer gebruik van bewegend leren. Daarbij krijgt een gezonde leefstijl ook vanzelf meer aandacht. Onze volgende stap is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voedseleducatie in samenwerking met verschillende partners in Ede, waaronder het Smaakpark. Ook hier kunnen we onze mooie buitenruimte weer prachtig bij betrekken.”

Recyclen

“Bij het onderhouden van ons schoolplein proberen we zo veel mogelijk te hergebruiken. Zoals de tegels die we uit het kleuterplein hebben gehaald. Deze hebben we gebruikt om een buitenklas mee te maken. Ook gebruiken we bomen die weggehaald moeten worden opnieuw. De stronken kunnen we bijvoorbeeld gebruiken voor spel.”

Doet een mens goed

Esther van Oers is lerares op de basisschool en vindt het heerlijk dat het buiten zo groen is: “Werken in een bos klinkt heel mooi, en dat is het ook. Ook als je binnen zit, kun je genieten van de bomen en het groen. Het is heel leuk om de kinderen buiten te zien spelen. De modderkeuken vinden ze bijvoorbeeld ontzettend interessant. Het heeft net geregend, en daar gaan ze dan gelijk weer mee experimenteren. Ik denk dat het voor ieder mens goed is om in de natuur te zijn. En als je daar mag spelen, leren en werken is het helemaal fantastisch.”

Meer weten?

Benieuwd hoe het schoolplein eruitziet? Bekijk dan deze video.
Wil je meer weten over de subsidie Groene schoolpleinen? Kijk dan op www.ede.nl/biodiversiteit