(Veel)gestelde vragen

De vragen onder elkaar. Klik op de vraag en het antwoord schuift uit.

ZES is enerzijds de invoering van een Zero Emissie zone Stadslogistiek, maar meer nog meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in de zone moet zijn.  Dat betekent het vergroenen van het wagenpark, de beschikbaarheid van laadinfrastructuur, de doorontwikkeling van kansrijke, innovatieve logistieke pilots gericht op slimme oplossingen om stadslogistiek efficiënter te maken en te verduurzamen.

De Rijksoverheid heeft in het Klimaatakkoord vastgelegd dat de 40 grootste gemeenten van Nederland een zero emissiezone voor stadslogistiek invoeren. Ede is een van die gemeenten. Als gemeenten de zone niet invoeren, kan de Rijksoverheid de zero emissiezone opleggen. We willen als gemeente de regie in eigen handen houden door nu al het besluit tot invoering te nemen. Zo kunnen we ondernemers en inwoners ook het beste ondersteunen.

Daarnaast speelt mobiliteit een grote rol in een aantrekkelijke, schone en duurzame stad. Het doel van de zero-emissie zone is om de stad bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de toekomst.

De zero-emissiezones gelden voor bestelbussen en vrachtwagens (voertuigcategorie N1-, N2- en N3). De zones gelden niet voor taxibusjes (voertuigcategorie M1), landbouwvoertuigen, torenkranen, hoogwerkers en andere specifieke bedrijfsvoertuigen.

De Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (de zero-emissie zone) is een gebied waarbinnen de logistiek zo efficiënt mogelijk en alleen door uitstootvrije voertuigen (zonder uitstoot aan de uitlaat) zijn toegestaan. Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen. Bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bestelauto’s die gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan particulieren en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven. Maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die naar hun klanten rijden.

Zowel batterij-elektrische voertuigen als voertuigen aangedreven op waterstof zijn welkom in de zone.

Er zijn een aantal garanties waardoor het voor kleine ondernemers haalbaar is om te voldoen aan de eisen van de zero-emissie zone:

  1. Overgangsregeling. Met de meeste relevante brancheorganisaties en experts is een landelijke overgangsregeling bedacht (zie vraag 9). De overgangsregeling is gebaseerd op afschrijvingstermijnen en natuurlijke investeringsmomenten.
  2. Subsidieregelingen. Vanuit de gemeente en de rijksoverheid zijn subsidieregelingen beschikbaar om de overstap naar een elektrische bestelauto voor kleine ondernemers gemakkelijker te maken. Voor extra toelichting op de subsidies zie vraag 8.
  3. In veel gevallen nu al voordeliger. Het is nu al zo dat over een langere periode een elektrische bestelauto in veel gevallen goedkoper is dan een bestelauto op diesel. Dat komt vooral door de lagere onderhoudskosten en kosten voor de elektriciteit in plaats van diesel. Het klopt dat de aanschafprijs (eenmalige investering aan de voorkant) van een elektrische bestelauto in de meeste gevallen nu nog hoger is dan een diesel bestelauto. Dit kostenverschil wordt voor een groot deel opgevangen door de nationale aanschafsubsidie.
  4. Aanschafprijs daalt. De komende jaren zal de aanschafprijs van elektrische bestelauto’s steeds lager worden en zullen er steeds meer modellen beschikbaar komen, ook tweedehands.
  5. Hardheidsclausule. De gemeente kan ontheffing verlenen aan bedrijven die aantonen dat zij niet in staat zijn om een elektrische bestelauto aan te schaffen. Daarnaast kan de gemeente ontheffing verlenen aan bedrijven die gebruik maken van een voertuig dat nog niet emissievrij beschikbaar is.

Aanschafsubsidie elektrische bestel- en vrachtauto

Bij de Rijksoverheid zijn verschillende subsidies beschikbaar die de aanschaf van elektrische bestel- en vrachtauto’s aantrekkelijk maken en je helpen om het aantal vervoersbewegingen in de stad te verminderen.

Elektrische bestelauto’s zijn goedkoper in onderhoud en gebruik, maar duurder in de aanschaf. Daarom stelt de Rijksoverheid een subsidie beschikbaar voor ondernemers voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische bestelauto.

Het subsidiebedrag is 10% van de nieuwprijs, met een maximum van 5.000 euro. In combinatie met de subsidie kunnen ondernemers fiscale instrumenten inzetten die een korting opleveren bij de aanschaf van een schone bestelauto, zoals milieu-investeringsaftrek.

Je vindt hier meer informatie over de subsidies: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba

Fiscale voordelen

De Rijksoverheid stimuleert elektrisch rijden met een milieu-investeringaftrek (MIA) en versnelde afschrijving (VAMIL) op een elektrische bestelauto en op de aanschaf van laadpalen. Ook ben je met een elektrische bestelauto vrijgesteld van motorrijbelasting en geldt een lagere bijtelling.

MIA/VAMIL

Heb je een elektrische bus? Dan kom je voor maximaal €75.000,- in aanmerking voor MIA en VAMIL. De MIA kan worden aangevraagd naast de subsidie voor de aanschaf van een elektrische bestelbus.

Als je op je eigen parkeerplek op je bedrijfsterrein een laadpaal plaatst, kun je ook gebruik maken van de MIA/VAMIL-regeling. Deze regeling geldt voor investeringen tot €2.500,-.

Wil je meer weten? Klik dan hier voor informatie over de SEBA/MIA en de MIA/VAMIL-regeling.

Motorrijtuigenbelasting

Elektrische bestelauto’s zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, terwijl deze voor dieselvoertuigen de komende jaren zal stijgen.

Bijtelling

Naast de verschillende aftrekposten en subsidies geldt vanaf 2021 ook een verlaagde bijtelling van 12% tot €40.000 van de fiscale waarde van een elektrische bestelauto als je er ook privé mee rijdt. Voor het meerdere van €40.000 geldt een bijtellingspercentage van 22%.  Daarnaast kunnen (financiële) onzekerheden weggenomen worden door te leasen.

De toegangseisen tot de zero-emissie zone zijn als volgt:

  • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die ná 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten emissievrij zijn.
  • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn.
  • Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en trekkers Euro-VI die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang.
  • Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang.
  • Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang.

Voor particulieren die binnen een zero-emissiezone wonen verandert er weinig. Alle personenvoertuigen hebben toegang tot de zone. Particulieren met een bestelbus moeten straks wel een ontheffing aanvragen. Die kunnen ze krijgen als er aangetoond kan worden dat de bestelbus privé gereden wordt (of voornamelijk privé).

De ANWB heeft overzicht van beschikbare elektrische bestelbussen voor u op een rij gezet, gesorteerd in drie formaten: compacte bestelauto's, middelgrote bussen en grote bestelbussen.

Uiteraard kunnen bij de keuze voor een elektrisch voertuig of een voertuig op waterstof ook de plaatselijke autodealers u goed helpen. Kijk op hun websites voor een overzicht van de modellen die ze leveren en meer informatie over hun dienstverlening.