Zero Emissie Stadslogistiek

Het college van burgemeester en wethouders heeft voorgesteld om met ingang van 1 januari 2026 voor een deel van de stad Ede een zero-emissie zone in te voeren voor stadslogistiek. Dit project wordt de Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) genoemd. De precieze omvang van de zone is nog niet bekend, dit wordt de komende periode verder onderzocht en besproken. De zone zal gelden voor vrachtauto’s en bestelauto’s. Door de invoering van zo’n zone mogen deze vanaf 2026 alleen nog de zone inrijden als zij geen CO2-uitstoot veroorzaken.

Wil je als ondernemer meer informatie? En meedenken over de manier waarop de gemeente je het beste kan ondersteunen bij de invoering van deze zone? Geef je dan op voor een bijeenkomst, maak gebruik van een spreekuur of vul de vragenlijst in.

Inloopspreekuren

  • Woensdag 20 oktober van 09:00 - 12:00.
  • Woensdag 27 oktober van 09:00 - 12:00

Je kunt een kwartier reserveren via het aanmeldformulier voor de inloopspreekuren.

Informatiebijeenkomsten

  • Een online bijeenkomst op dinsdagavond 14 oktober van 19:30 - 20:30 uur.
  • Een online bijeenkomst op donderdagavond 19 oktober van 19:30 - 20:30 uur.

Meld je aan via dit aanmeldformulier voor de informatiebijeenkomsten

Vragenlijst

Wil ons helpen door deze vragenlijst over Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) in te vullen? Met deze vragenlijst willen we een beter beeld krijgen van hoe wij je kunnen informeren over de invoering van ZES. Maar ook hoe wij je als gemeente kunnen ondersteunen bij de invoering van ZES.

Bent u niet in de mogelijkheid om een bijeenkomst bij te wonen of een afspraak in het inloopspreekuur in te plannen? Dan kunt u uw vragen of bijdrage mailen naar zes@ede.nl.