Zero Emissie Stadslogistiek

Met ingang van 1 januari 2026 wordt voor het centrum van de stad Ede een zero-emissie zone ingevoerd. Dit heeft de gemeenteraad in december 2021 besloten.  De zone geldt voor vrachtauto’s en bestelauto’s. Door de invoering van zo’n zone mogen deze vanaf 2026 alleen nog de zone inrijden als zij geen CO2-uitstoot veroorzaken.

Wil je als ondernemer meer informatie? En meedenken over de manier waarop de gemeente je het beste kan ondersteunen bij de invoering van deze zone? Dan kun je je vragen of bijdrage mailen naar zes@ede.nl

Voor elke gemeente die een zero emissiezone invoert geldt een landelijke overgangsregeling. Daarmee hebben ondernemers langer de tijd om voor te bereiden. De overgangsregeling is vooral belangrijk voor kleinere ondernemers.

De landelijke overgangsregeling houdt ook in dat relatief schone en jonge bestel- en vrachtauto’s tot 2027, 2028 of 2030 de zone in mogen. Lees hier meer over in de veel gestelde vragen en antwoorden (link).

Om de zero emissiezone per 1 januari 2026 in te voeren heeft de gemeenteraad eind 2021 een principebesluit genomen. Daarin is de precieze omvang van de zone, de stappen naar de invoering ervan en aanvullende maatregelen vastgelegd.

We willen je graag goed informeren over ZES. Daarom hebben we de veelgestelde vragen voor je op een rij gezet.