Wat is de Transitievisie Warmte?

Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben. De Transitievisie Warmte is een plan waarin in grote lijnen staat hoe en wanneer Ede steeds verder aardgasvrij wordt. Ook staat in dit plan wat per buurt of dorp de meest logische oplossing is voor verwarmen zonder aardgas. Denk aan verwarmen via een warmtenet met warm water of elektrisch verwarmen met een warmtepomp. Ook kijken we naar de stappen die nodig zijn om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn. Wat kunnen we nu al doen, zoals het beter isoleren van huizen. En wat komt later? We maakten dit plan in overleg met allerlei partijen in Ede en we vroegen jou als inwoner naar je mening. De gemeenteraad stelde de Transitievisie Warmte eind 2021 vast.

Hoe wordt bepaald in welke volgorde de wijken van het gas af gaan?

We maakten een technische analyse en onderzochten wat inwoners en organisaties in de wijk belangrijk vinden. Op basis daarvan bepaalden we in welke wijken of buurten het logisch is om te starten.

Hoe nu verder?

Nu de Transitievisie Warmte af is volgen uitvoeringsplannen per wijk. In het wijkuitvoeringsplan bepalen we als gemeente samen met inwoners en andere gebouweigenaren welk alternatieve warmtevoorziening het beste past bij die wijk. Het aardgasvrij maken van een wijk kan jaren duren. In de routekaart aardgasvrijontdek je waar we starten en welke gebieden van Ede later aan de beurt zijn. Ook als we niet in jouw wijk of dorp starten, zijn er verschillende dingen die je nu al kunt doen om je voor te bereiden op aardgasvrij wonen. Hiermee bespaar geld en energie en je investeert in fijn wonen. Ontdek hoe je investeert in fijn wonen en hoe je geld bespaart.  

Hoe is de Transitievisie Warmte tot stand gekomen? 

De Transitievisie Warmte is in opdracht van gemeente Ede opgesteld door onafhankelijk adviesbureau Over Morgen. Inwoners zijn betrokken bij de totstandkoming van de visie door middel van een enquête en informatieavonden. Woningcorporatie Woonstede, Liander (de beheerder van gas- en elektriciteitsleidingen), Warmtebedrijf Ede, de lokale energiecoöperatie Vallei Energie dachten mee en andere betrokkenen dachten mee in een denktank. De ideeën zijn ook besproken met een vertegenwoordiging vanuit de wijkcomités en dorpsraden.

Lees hier de Transitievisie Warmte 2021

Lees meer over de Bewonersavond 6 april

Lees meer over de Bewonersavond 28 september

Lees meer over de uitkomst van de vragenlijst