Windenergie en -molens

De twee windmolens langs de A30 leveren bijvoorbeeld genoeg stroom voor 4.000 huishoudens. Het leuke is: ook burgers hebben mee geïnvesteerd in deze windmolens, via het kopen van obligaties. Dat levert meer rendement op je spaargeld dan als je het op de bank zet.

Heb je een idee?

Heb je een idee om zelf duurzame energie op te wekken voor je straat, buurt of dorp? De Wind- en zonnewijzer (pdf, 6 MB) * biedt ‘houvast’ voor inwoners en ondernemers in en buiten Ede. Hierin vind je een kaart met gebieden waar het opwekken van energie in principe mogelijk is en de voorwaarden waaraan initiatieven moeten voldoen.

 

* De wind- en zonnewijzer wordt op dit moment vernieuwd. Zodra de nieuwe versie klaar is, wordt die vervangen.