Regenwater afkoppelen

Ook in de gemeente Ede zien we de gevolgen van klimaatverandering. Extreme regenbuien zorgen in korte tijd voor overlopende riolering en veel water op straat. Door het regenwater af te koppelen van het riool kan dat worden voorkomen. Ook andere vormen van klimaatverandering komen steeds vaker voor, zoals droogte en hitte. De gemeente Ede werkt al jaren aan het tegengaan van overlast door het veranderende klimaat. Samen met de inwoners wordt er ook de komende jaren flink geïnvesteerd in onderzoeken, maatregelen en voorlichting.

Ben je benieuwd wat de klimaatverandering voor jouw omgeving betekent? We hebben onderzoek gedaan naar natte, droge en warme plekken in de gemeente als gevolg van het veranderende klimaat. Bekijk deze resultaten en meer in de klimaateffectatlas Ede.

Minder wateroverlast. Meer water in de bodem.

Het afkoppelen van regenwater kent veel manieren, maar allemaal met hetzelfde doel: minder wateroverlast en meer water in de bodem. Daar wordt iedereen blij van!

Hoe werkt het?

Bij veel huizen stroomt het regenwater van de daken, terrassen en inritten via het riool naar de rioolwaterzuivering. In hetzelfde riool komt ook het afvalwater uit jouw huishouden terecht, bijvoorbeeld uit de gootsteen of het toilet. Tijdens een hevige regenbui raakt de riolering soms overbelast, met als gevolg (riool)water op straat. Door het regenwater af te koppelen van de riolering belasten we de riolering minder. Bovendien trekt het regenwater rechtstreeks de bodem in en zorgt voor minder verdroging in tijden van droogte.

Welke manier van afkoppelen past bij jou?

De gemeente Ede koppelt al jaren het regenwater in de openbare ruimte af van het vuilwaterriool. Het regenwater zakt hierdoor rechtstreeks de bodem in en hoeft niet onnodig naar de rioolwaterzuivering. Maar wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat je minder wateroverlast ervaart tijdens een extreme regenbui?

  • Zaag bijvoorbeeld je regenpijp door en zorg voor waterafvoer rechtstreeks naar de bodem.
  • Gebruik waterdoorlatende verharding, bijvoorbeeld grind als looppad of parkeerplaats.
  • Vang regenwater op in een regenton. Opgevangen water kun je weer gebruiken om planten water te geven. Lekker duurzaam!
  • Vervang zoveel mogelijk tegels in je tuin door groen. Water kan op deze manier ook rechtstreeks de bodem in. Kijk voor het vergroenen van je tuin op 'Een groene tuin'.

Voordelen van regenwater afkoppelen

  • Je ervaart minder wateroverlast.
  • Je tuin heeft minder last van verdroging in tijden van droogte.
  • Het schone regenwater hoeft niet onnodig gezuiverd te worden, goed voor het milieu dus!

Initiatief gemeente

De gemeente Ede biedt inwoners van bepaalde wijken in de gemeente de mogelijkheid om regenwater kosteloos af te koppelen van het riool. Er wordt dan een ondergronds systeem in je tuin aangelegd. Ook een gootje behoort tot de mogelijkheden. Beide methodes zorgen ervoor dat regenwater de bodem in zakt en niet meer naar het riool stroomt. Let op: dit geldt alleen voor inwoners die hiervoor een uitnodiging ontvangen.