Waarom, hoe en wanneer aardgasvrij?

Waarom wil Ede aardgasvrij worden? Hoe gaan we dit met elkaar organiseren en wat is de volgende stap? Dit zijn belangrijke vragen over Ede aardgasvrij. Op deze pagina proberen we hier zo goed mogelijk antwoord op te geven.

Waarom wordt Ede aardgasvrij?

Ede wil energieneutraal worden. Dat betekent dat onze energievoorziening uiterlijk in 2050 volledig duurzaam is. We willen energieneutraal worden om een aantal redenen:

1. Schone energie

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt. De uitstoot van CO2 draagt bij aan opwarming van de aarde, en daarmee aan klimaatverandering. Daarom willen we in Nederland en Ede stoppen met het gebruik van aardgas, en overstappen op schone energie. Zo blijft Ede een prettige en gezonde stad voor iedereen. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

2. Ede Energieneutraal

Nederland heeft de aanpak minder CO2-uitstoot vastgelegd in het Nationale Klimaatakkoord. Daarin hebben we afgesproken dat de energievoorziening in Nederland in 2050 helemaal duurzaam moet zijn. Dat betekent: zonder gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas.  Dit is ook wat veel landen in de wereld met het Parijsakkoord hebben afgesproken.

In de gemeente Ede moeten alle woningen en andere gebouwen vóór 2050 overstappen van aardgas naar een andere manier van verwarmen, koken en douchen. We zijn in Ede al goed op weg: er zijn al bijna 7.000 woningen aangesloten op het warmtenet, waarvan 4.500 bestaande woningbouw. Ook 30 grote gebouwen zijn daar al op aangesloten, zoals het Raadhuis, zwembad de Peppel en diverse schoolgebouwen.  En steeds meer inwoners installeren een (hybride) warmtepomp als alternatief voor verwarming.

3. Gas uit Groningen: daar stoppen we mee

Een groot deel van het aardgas in Nederland werd uit de grond gehaald in het Groningse Slochteren. Dit heeft in de omgeving tot aardbevingen geleid met tienduizenden schademeldingen als gevolg. Daarom heeft het kabinet besloten om zo snel mogelijk te stoppen met gas uit Groningen. Het lijkt erop dat er vanaf 2022 alleen nog in noodgevallen Gronings gas nodig is. Er wordt in Nederland ook gas gewonnen op andere locaties, maar deze hebben minder voorraad dan Slochteren.

4. We willen niet afhankelijk zijn van buitenlands aardgas

In het buitenland is nog relatief veel aardgas. Volgens sommige schattingen kunnen we daarmee nog decennia vooruit. Maar buitenlands aardgas is duurder dan gas uit eigen land en het transport van aardgas over grote afstanden is niet klimaatvriendelijk. Bovendien ben je dan afhankelijk van andere landen voor je energie.

Hoe worden we aardgasvrij?

In Ede verwarmen nu nog veel mensen hun woning of gebouw met aardgas. Dat gaat veranderen. We stappen over op een duurzame manier van verwarmen, douchen en koken. Dit betekent dat we:
1. Onze woningen en gebouwen beter gaan isoleren om energie te besparen.
2. Nieuwbouwwoningen niet meer aansluiten op gas.
3. Bronnen voor elektra en warmte verduurzamen. We stappen over op aardgasvrij verwarmen, bijvoorbeeld via een warmtenet of warmtepomp.

Wanneer gaan we aardgasvrij wonen?

In Ede willen we – zoals ook in het Klimaatakkoord is afgesproken – vóór 2050 aardgasvrij zijn. Dat gaat niet ineens, maar gebeurt in de loop van vele jaren, buurt voor buurt, stap voor stap. Natuurlijk bereiden we het lang van tevoren voor.

Bekijk de voorlopige route naar een aardgasvrij Ede.