Hans Peter van Leeuwen

“Elektrisch koken went snel!”

Na het aansluiten van hun grote flats op het stadswarmtenet, wilde woningcorporatie Woonstede nog een stapje verder: kan zo’n flat helemaal van het gas af? De bewoners van de Willem Marisflat stonden daar wel voor open. Ze kregen een bedrag voor een inductiekookplaat en nieuwe pannen. Nu koken ze tevreden zonder gas.

De flats zijn een paar jaar geleden collectief aangesloten op het stadswarmtenet, vertelt Hans Peter van Leeuwen, projectmanager/vastgoedbeheerder bij Woonstede. “Dat was voor ons een belangrijke stap in onze duurzaamheidsopgave. Maar we wilden kijken of we nog een stap verder konden gaan: ook het kookgas eruit.”

Voorlichting

Woonstede organiseerde een voorlichtingsavond voor de bewoners, waarin ze voorrekenden dat de kosten van elektrisch koken niet hoger zijn dan op gas. Van Leeuwen: “We legden ook uit dat wij alle aanpassingen zouden doen qua leidingen en meterkast. Ook boden we elk appartement een vergoeding om een inductiekookplaat en nieuwe pannen te kopen.”

Enthousiast

“De bewoners waren eigenlijk al snel enthousiast”, vertelt Kamphuis. ”De omschakeling naar elektrisch koken zou pas doorgaan wanneer 70 procent van de bewoners daarmee zouden instemmen, maar we zaten op 87 procent!” En dus is sinds het najaar 2018 de hele flat volledig van het gas af. Van Leeuwen: “We hebben tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten een demonstratie laten houden over het gebruik van de inductiekookplaten, om mensen er vertrouwd mee te maken.” Kamphuis hoort alleen positieve geluiden uit de flat. “Ik ben vol lof over hoe Woonstede het heeft aangepakt. En elektrisch koken went snel hoor. Zo’n inductieplaat reageert net zo snel als gas. Dus wij zijn heel tevreden!”