Arie van Andel

“We proberen zo zuinig mogelijk met energie in onze gebouwen om te gaan”

De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente heeft een beleidsplan voor de periode 2016-2020 vastgesteld en ook duurzaamheid is hiervan een onderdeel. De titel van het hoofdstuk over duurzaamheid is: Duurzaam geloof, geloof in duurzaamheid. Om dit serieus aan te kunnen pakken is de Werkgroep Duurzaamheid in het leven geroepen. Hierin zitten ook twee deskundigen op het gebied van energie. “Met de werkgroep hebben we twee doelen: enerzijds het verduurzamen van de verschillende kerkgebouwen en anderzijds het stimuleren van gemeenteleden om zelf ook duurzaam te leven.”

Het verduurzamen van de kerkelijke gebouwen kan op verschillende manieren. “Momenteel zijn we bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden van zonnepanelen op kerkelijke gebouwen. Ook zijn we bezig met plannen voor het afkoppelen van regenwater. Daarnaast proberen we natuurlijk zo zuinig mogelijk met energie in onze gebouwen om te gaan.”

Samenwerking

Ook het stimuleren van de zo’n 10.000 gemeenteleden gaat via verschillende wegen. “We proberen gemeenteleden mee te laten doen aan vermindering en hergebruik van afval en aan de zorg en het behoud van de natuur en het dierenwelzijn. Dit doen we met informatie via het kerkblad en de website, maar ook door middel van een informatieavond met deskundige sprekers. Hierbij zoeken we ook samenwerking met andere kerkgenootschappen.”

Kans

De samenwerking met andere kerkgenootschappen en duurzame groepen ziet Arie als een grote kans. “Je ziet een enorm netwerk ontstaan voor het delen van kennis en op die manier kun je stappen gaan maken. Over één jaar hopen we dat één of meer kerkelijke gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen en dat onze gemeenteleden meedoen aan de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen door maatregelen te treffen in welke vorm en omvang dan ook.”