Hoe pakken we het aan

Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we in 2050 alle energie die we nodig hebben binnen de gemeente duurzaam produceren door middel van wind, zon en biomassa. 2050 is nog ver weg, maar de opgave is groot.

Voor de korte termijn (tot 2022) zet de gemeente in op energiebesparing, de realisatie van twee extra windturbines en twee windturbines in voorbereiding, 50 hectare zonnepanelen op de grond en toename van het aantal zonnepanelen op daken van 40.000 naar 130.000 stuks. Ook verdere uitbreiding van het duurzame warmtenet is nodig.

Samen met inwoners en bedrijven

Daarnaast nemen we maatregelen om overlast en schade door de klimaatverandering te voorkomen en te beperken. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven. Voorbeelden zijn het vergroenen van tuinen en het afkoppelen van regenwater.  

Routekaart

In de Routekaart Ede Energieneutraal (pdf, 1,10 MB) zie je hoe we het gaan aanpakken. Maar dat kunnen we niet alleen. We hebben hierbij hulp nodig van inwoners, bedrijven en instellingen. Op deze website lees je wat jij kunt doen. Je kunt ook de volledige versie van de routekaart (pdf, 6,66 MB) lezen.

Regionale Energie Strategie

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we evenveel energie opwekken als dat we gebruiken. Maar waar is ruimte om die duurzame energie op te wekken? Doen we dat met zon of wind? Hoe houden we het betaalbaar? Dat is een grote opgave. Die houdt niet op bij de gemeentegrenzen. 

Daarom werken we in Foodvalley, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. We maken de RES samen met acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele belanghebbenden. Kijk voor meer informatie op de website van de RES FoodValley.