Als ondernemer

Wil je je bedrijf verduurzamen? Bijvoorbeeld door het beter isoleren van je bedrijf of het aanleggen van zonnepanelen? Of wil je elektrisch rijden? Op deze pagina vind je alle informatie. Ook vraag je gemakkelijk een energiescan of zonnedakscan aan.

Voor het bedrijfsleven kan elektrisch rijden een interessante keuze zijn. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je meer informatie over de mogelijkheden en meer informatie over belastingvoordeel van elektrisch vervoer.

Met een fonds stimuleren de gemeenten Wageningen, Ede en Barneveld (EnergieWEB) het opwekken van duurzame energie in de regio. Alle drie de gemeenten willen energieneutraal worden. Dat betekent dat alle energie die ze gebruiken duurzaam wordt opgewekt. Het EnergieWEB helpt met een subsidie voor lokale initiatieven.

De subsidie is voor initiatieven waarvan inwoners voor minstens 51% mede-eigenaar kunnen worden. Voor het werven van deelnemers kunnen initiatiefnemers maximaal € 10.000 per project aanvragen. Ook kan de subsidie ingezet worden voor de benodigde extra financiering. Dit kan nodig zijn als het initiatief geld te kort komt om een goede start te maken. Het maximumbedrag hiervoor is €15.000 per project.

Aanvragen

De subsidie is aan te vragen via de website van de gemeente Ede.

Meer weten over het EnergieWEB?

Bekijk de video.

Verbruikt je bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 voor iedere inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Dit geef je door in het eLoket van RVO.nl. Je vindt daar ook meer informatie over de informatieplicht.

Het kabinet wil het gebruik van aardgas voor ruimteverwarming uiterlijk in 2050 stoppen. De gemeenten krijgen tot taak de overstap van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening te organiseren. De gemeenten stellen hiervoor uiterlijk in 2021 een plan op. Ben je ondernemer? Dan is het slim om nu al zoveel mogelijk rekening te houden met de komende overstap naar een andere warmtevoorziening. Dit kun je bijvoorbeeld doen door:

  • Te (blijven) werken aan energiebesparing
  • Zelf actief te zoeken naar een duurzaam alternatief voor aardgas (voor in elk geval ruimteverwarming), zeker als je huidige gasinstallatie aan vervanging toe is. Je huisinstallateur of je branchevereniging kan je hierbij wellicht helpen. In de gemeente Ede ligt een warmtenet. Zo'n warmtenet biedt ook voor bedrijven kansen om op aan te sluiten.

Ook de te verwachten beprijzing van CO2-uitstoot door bedrijven is een argument om als ondernemer te zoeken naar een duurzame warmtevoorziening.

Heb je een SDE+- beschikking om zonnepanelen op je bedrijfspand te plaatsen? De Groeiversneller Zon helpt je bij de volgende stap: het verzilveren van de SDE+- beschikking.

Een SDE+ subsidie is een speciale subsidie die de Nederlandse overheid beschikbaar stelt aan zowel bedrijven als instellingen die hernieuwbare energie produceren of van plan zijn om hernieuwbare energie te produceren. De afkorting SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie.

Met een voucher Zon van De Groeiversneller Zon kun je advies inhuren om van een SDE+- subsidiebeschikking naar een bedrijfsdak vol zonnepanelen te komen. Alleen de dakeigenaar of de huurder (met toestemming van de eigenaar) van een pand, kan een voucher aanvragen. Meer weten? Kijk op de website Oost NL.

Heb je een idee om zelf duurzame energie op te wekken voor je straat, buurt of dorp? De Wind- en zonnewijzer* biedt ‘houvast’ voor inwoners en ondernemers in en buiten Ede. Hierin vind je een kaart met gebieden waar het opwekken van energie in principe mogelijk is en de voorwaarden waaraan initiatieven moeten voldoen.

De Wind- en zonnewijzer helpt ons als gemeente om elk concreet initiatief goed af te wegen volgens duidelijke regels en afspraken. De wijzer gaat over de periode tot medio 2022. We maken onderscheid in kleine, middelgrote en grote initiatieven. Voor zonneparken is de maximale grootte voorlopig op 2 ha. vastgesteld, dit in afwachting van nader onderzoek. Houd de berichtgeving op deze site in de gaten voor meer informatie hierover. 

Bekijk de volledige Wind- en zonnewijzer (pdf, 6 MB)
Lees de samenvatting van de Wind- en zonnewijzer (pdf, 6 MB)

Kleine windturbines

In het agrarisch buitengebied van Ede kun je een vergunning aanvragen voor een windturbine met een hoogte tot 30 meter. De energie van deze kleine windturbines zijn dan voor eigen gebruik. De windturbines kunnen ook een aanvulling zijn op een dak met zonnepanelen.

Bij de vergunningsaanvraag wordt onder meer gekeken naar de effecten van de windturbine op landschap en ecologie. Hierdoor is plaatsing niet overal in het agrarisch buitengebied mogelijk, zoals in het Engenlandschap en gebieden met cultuurhistorische waarden. Dit betekent dat een ecologische quick scan moet worden uitgevoerd.

Wil je meer weten over deze kleine windmolens en onder welke voorwaarden deze gerealiseerd kunnen worden? Stuur dan een mail naar energieopwekken@ede.nl.

 

* De wind- en zonnewijzer wordt op dit moment vernieuwd. Zodra de nieuwe versie klaar is, wordt die vervangen.

Vanaf 1 januari 2026 voeren we in het centrum van Ede de Zero Emissie zone Stadslogistiek (ZES) in. Dit betekent dat alleen elektrische vracht- en bestelauto’s de ZES-zone binnen kunnen. Om ondernemers te ondersteunen in de overstap naar elektrisch hebben we het ZES-loket opgericht.