ZES: Schoner goederenvervoer in Ede

Het college van burgemeester en wethouders heeft voorgesteld om met ingang van 1 januari 2026 mogelijk voor een deel van de stad Ede een zero-emissie zone in te voeren voor stadslogistiek. Dit project wordt de Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) genoemd. De precieze omvang van de zone is nog niet bekend, dit wordt de komende periode verder onderzocht en besproken. De zone zal gelden voor vrachtauto’s en bestelauto’s. Door de invoering van zo’n zone mogen deze vanaf 2026 alleen nog de zone inrijden als zij geen CO2-uitstoot veroorzaken.

Overgangsregeling
Voor elke gemeente die een zero emissiezone invoert geldt een landelijke overgangsregeling. Daarmee hebben ondernemers langer de tijd om voor te bereiden. De overgangsregeling is vooral belangrijk voor kleinere ondernemers. Hoe sneller duidelijkheid wordt verschaft in de vorm van een besluit tot invoering, hoe langer ondernemers de tijd hebben om zich voor te bereiden.

De landelijke overgangsregeling houdt ook in dat relatief schone en jonge bestel- en vrachtauto’s tot 2027, 2028 of 2030 de zone in mogen. Lees hier meer over in de veelgestelde vragen en antwoorden.

Besluit
Om de zero emissiezone per 1 januari 2026 in te voeren moet de gemeenteraad eind 2021 een principebesluit nemen. Daarin worden de precieze omvang van de zone, de stappen naar de invoering ervan en aanvullende maatregelen vastgelegd.

Meer informatie en meedenken
Wil je als ondernemer meer informatie? En meedenken over de manier waarop de gemeente je het beste kan ondersteunen bij de invoering van deze zone? Geef je dan op voor een bijeenkomst of maak gebruik van een spreekuur. Dat kun je doen op deze pagina.