Startsein voor zoektocht 3 Tiny Forest locaties in de gemeente Ede

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst op donderdag 13 juni 16.00 uur gaven wethouder Willemien Vreugdenhil en Joline de Weerdt van IVN Natuureducatie het startsein voor scholen en inwoners om zich te aan te melden als initiatiefnemer voor een Tiny Forest bij hen in de wijk. De gemeente Ede legt de komende twee jaar drie Tiny Forests aan; minibossen ter grootte van een tennisbaan.

Een Tiny Forest is een fijne ontmoetingsplek voor buurtbewoners, kinderen krijgen er les in het buitenlokaal en het vergroot de klimaatbestendigheid en biodiversiteit in de wijk. Meld je voor 20 juli aan als initiatiefnemer van een Tiny Forest en draag suggesties aan voor geschikte locaties in jouw buurt. Als initiatiefnemer plant en onderhoud je het minibos samen met andere buurtbewoners, de gemeente, een school en natuurorganisatie IVN. Meld jouw team aan op www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een minibos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Een Tiny Forest in jouw buurt?

Gemeente Ede is geselecteerd als één van de Tiny Forest partnergemeenten. “Ede wil blijven horen bij de vijf gemeenten met de hoogste biodiversiteit in Nederland. Daarom vinden we het belangrijk om meer groene tuinen enen groene schoolpleinen te maken in onze gemeente. En Tiny Forest sluit daar naadloos bij aan.” aldus wethouder Willemien Vreugdenhil. “Dit najaar wordt het eerste Tiny Forest mogelijk al aangeplant in jouw wijk. In 2020 volgen nog eens twee. De gemeente doet dit niet alleen. Hier is het enthousiasme en initiatief uit de buurt voor nodig. Het bos wordt immers van en voor de buurt en de naburige school.”

Word initiatiefnemer!

Wil jij als initiatiefnemer aan de slag om samen met een team een Tiny Forest te realiseren in jouw buurt? Als Tiny Forest initiatiefnemer doe je ervaring op en helpt IVN je waar nodig. Voordat een Tiny Forest wordt toegewezen, checkt IVN jouw plan aan de hand van selectiecriteria. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het plan wordt gedragen door een aantal personen en niet door jou alleen. Schrijf, teken of knutsel een plan en meld je team aan voor 20 juli op www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer.

Doel: 100 Tiny Forests in vier jaar

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN werkt aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.