Vergunning zonnecentrale Meikade

Met de verlening van de vergunning voor de Zonnecentrale Meikade te Ede is weer een belangrijke mijlpaal gepasseerd en kan de uitvoeringsfase nu van start.  De Zonnecentrale Meikade is een unieke combinatie van zon op dak en grond. Het is een samenwerking van coöperatie ValleiEnergie en locatie eigenaar Geurt van den Brandhof uit Lunteren. Geurt heeft een groen hart en wil op deze manier een bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Met zijn aannemingsbedrijf heeft hij ook het eerste energieneutrale Plushuis in Lunteren gebouwd.

Hij heeft hele heldere drijfveren: “We kunnen niet langer wachten en moeten nú iets doen voor onze toekomstige generaties. Ook moeten de installatie en opbrengst zoveel mogelijk in lokale handen blijven.” Dat is ook precies waar coöperatie ValleiEnergie zich sterk voor maakt. Als alles volgens plan blijft verlopen kan de zonnecentrale eind oktober dit jaar in gebruik genomen worden.

De gemeente Ede is blij met dit initiatief. Het biedt een unieke mogelijkheid om weer meer duurzame energie lokaal op te wekken en te gebruiken. En het past in de doelstelling van Ede om in 2050 energieneutraal te zijn. Aan de planvorming is een intensieve en gezamenlijke voorbereiding vooraf gegaan en daarbij is gebruik gemaakt van de Wind- en zonnewijzer van de gemeente Ede. Hierin staan spelregels voor het duurzaam opwekken van zon en windenergie. Ook bevat de wijzer een kaart met meest gunstige locaties voor zonneweides, de Meikade is een van die locaties. De zonnecentrale Meikade wordt landschappelijk ingepast en levert een bijdrage aan de bevordering van biodiversiteit.

Wethouder Lex Hoefsloot: “Ik wil dit project van harte aanbevelen bij alle Edenaren en hoop dat velen mee gaan doen. Met dit project wordt de productie van duurzame energie in Ede met bijna 2MW verhoogd en kunnen zo’n 630 huishoudens van stroom worden voorzien. Een project van, door en voor Edenaren!”

Voorzitter Elmar Theune van coöperatie ValleiEnergie: “Het project is extra interessant omdat het ook geschikt is voor mensen die zelf geen dak of een niet geschikt dak hebben. Meedoen kan al vanaf één ValleiEnergieDeel ter waarde van € 120. Op deze manier wordt de energietransitie bereikbaar voor iedereen! Eén ValleiEnergieDeel wekt per jaar 100kWh  (kilowatt per uur) op en bespaart over een periode van 15 jaar zo’n 800 kg CO2.  

Na de vergunningverlening is in principe binnen zes weken nog een mogelijkheid om vanuit de omgeving bezwaar te maken op het initiatief.  Dit kan alleen gedaan worden als eerder zienswijzen werden ingediend. Dit is niet gebeurd; een eventueel nieuwe bezwaar zal zodoende geen verdere gevolgen hebben.

Opgeven voor deelname en meer informatie: valleienergie.nl/meikade.