Toekomstbestendig Wonen Lening

Wilt u uw huis verduurzamen? Sinds 1 mei kunt u daarvoor de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen. Daarmee kunt u geld lenen om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen of muren en ramen te isoleren. Daarmee verbruikt u minder energie en bespaart u geld.

De Toekomstbestendig Wonen Lening vervangt sinds 1 mei de Stimuleringsregeling Duurzaamheid. U kunt gebruikmaken van de nieuwe regeling als u:

  • Eigenaar-bewoner bent van een bestaande woning in gemeente Ede.
  • Koper bent van een nieuwbouwwoning in gemeente Ede.

Voor maatschappelijke instellingen, zoals scholen, sportverenigingen, kerken en VvE’s is er de Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen.

Waarvoor?

U kunt het geld van de lening gebruiken voor maatregelen die uw woning verduurzamen, zoals bijvoorbeeld:

  • Een warmtepomp (en andere maatregelen gericht op aardgasvrij wonen)
  • Zonnepanelen (PV)-systeem
  • Isolatiemaatregelen

Deze nieuwe regeling kunt u ook gebruiken voor het saneren van asbest of voor aanleg van een zorgkamer op de begane grond, om langer thuis te kunnen blijven wonen. Bovendien zijn er meer leningvarianten beschikbaar, zodat u bijvoorbeeld de overwaarde van de eigen woning kunt inzetten voor verduurzaming. Maatschappelijke instellingen kunnen de lening alleen gebruiken voor verduurzamende maatregelen.

Hoe werkt het?

Als u de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvraagt, volgen er twee stappen. De gemeente doet de eerste beoordeling van uw aanvraag. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beoordeelt vervolgens of u de lening kunt betalen. U sluit de lening af bij de SVn (www.SVn.nl). Een deel wordt betaald door een fonds van de provincie Gelderland en een deel vanuit gemeente Ede.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de Toekomstbestendig Wonen Lening? Download dan de folder op www.ede-natuurlijk.nl. Aanvragen en meer lezen over de voorwaarden kan op www.ede.nl/toekomstbestendigwonen.