Tijdelijk gratis zonnedak scan voor bedrijven door nieuwe subsidie

Hoewel steeds meer bedrijven overgaan tot de installatie van zonnepanelen op hun dak, blijft een groot deel van daken nog steeds onbenut. De provincie Gelderland wil daarom een extra impuls geven aan de realisatie van grootschalige zonnesystemen op bedrijfsdaken. Doel is 600.000 m2 aan extra zonnepanelen, op tot nu toe onbenut dakoppervlak. Het in Ede gevestigde bureau Fit Our Future is door de provincie ingehuurd om geïnteresseerde bedrijven in deze regio te ondersteunen.

Daken benutten

Wethouder duurzaamheid Lex Hoefsloot: “Zonnepanelen op daken zijn een onmisbare en noodzakelijke stap in de energietransitie. We moeten in Ede eerst zoveel mogelijk daken benutten om zonne-energie op te wekken. Steeds weer blijkt dat inwoners moeite hebben met windturbines of zonnevelden zolang er veel grote daken onbenut zijn. Daarom roepen wij bedrijven op aan te sluiten bij deze actie van de provincie.”

Quick scan

Voor de ontwikkeling van een zonnedak groter dan 1.000 m2 biedt Fit Our Future een quick scan aan. Dit om de omvang, technische haalbaarheid en financiële haalbaarheid van zo’n systeem te bepalen. Ook wordt hulp geboden bij de voorbereiding en aanvraag van een exploitatiesubsidie (SDE+). Deze is meestal nodig om een zonneproject van enige omvang rendabel te maken.

Kosten

Het advies van Fit Our Future is onafhankelijk: zij zijn niet gelieerd aan een leverancier of installateur van zonnepanelen. De € 312,50 kosten voor het advies worden gedekt door de provincie.

Tot 1 oktober

Aanmelden kan tot 1 oktober 2019 via de website Fit Our Future. Er zijn 200 quick scans beschikbaar.