Selectieprocedure grote zonnevelden

Ede stapt over op het gebruik van duurzame energie, die nodig is voor bijvoorbeeld het verwarmen van onze huizen, om ons eten te bereiden en de kraan van warm water te voorzien. Deze overstap moet de komende jaren zijn beslag krijgen. Meestal gaat het om wind en zonenergie, maar gemeente Ede wil ook andere duurzame energiebronnen kunnen inzetten. Denk aan aardwarmte, waterstof en groen gas. Daar wordt onderzoek naar gedaan, waaruit zal blijken wat de beste opties zijn. Om serieus werk te maken van zonenergie zet gemeente Ede nu een selectieprocedure voor het ontwikkelen van grote zonnevelden in gang. Om hiermee alvast een flinke stap te zetten in deze zogeheten ‘energietransitie’.

Alleen de beste

Inwoners van Ede plaatsen de afgelopen jaren al veel zonnepanelen op daken. Wethouder duurzaamheid Lex Hoefsloot:  “Dat is goed nieuws, en ik ben blij dat mensen dit in grote getale doen, maar er is meer nodig. Om het doel te halen moeten we dus ook grotere zonnevelden realiseren, dus nog meer kunnen opwekken.  Dit vraagt om een zorgvuldig proces omdat er rekening moet worden gehouden met andere zaken, zoals landbouw en natuur. Ook is het versterken van de biodiversiteit, het behoud van de cultuurhistorie en de  inpassing in het landschap belangrijk. De gemeente komt daarom met een procedure om de initiatieven voor deze grotere zonnevelden te selecteren. Alleen de beste mogen ontwikkeld worden. “

Schetsplan indienen

De selectie houdt in dat initiatiefnemers tot 1 juli 2020 een plan kunnen indienen. Deze plannen worden vervolgens getoetst aan de criteria uit de ‘Wind- en zonnewijzer’*. De plannen met de hoogste score krijgen de mogelijkheid om de plannen verder uit te werken. In totaal is 32 hectare te vergeven. Na bekendmaking krijgen de geselecteerde initiatieven maximaal 8 maanden de tijd om het plan verder uit te werken tot een definitief ontwerp en een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Selectieproces

Wilt u meer weten over het selectieproces en de beoordelingscriteria, kijk dan op de pagina zonnevelden.

 

* De wind- en zonnewijzer wordt op dit moment vernieuwd. Zodra de nieuwe versie klaar is, wordt die vervangen.