Samenwerkingsovereenkomst ValleiEnergie en Geurt van den Brandhof getekend

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst bezegelden Geurt van den Brandhof en Coöperatie ValleiEnergie hun reeds langer lopende informele samenwerking om aan de Meikade een groen energie opwekproject te realiseren. Dat gebeurde op 19 november tijdens de Duurzame week in Lunteren. Een volgende stap is het plan verder uit te werken en vergunning aan te vragen. De bedoeling is om de installatie in de zomer van 2020 gerealiseerd te hebben.

Begin 2018 stapte Geurt van den Brandhof naar coöperatie ValleiEnergie met het aanbod om op zijn locatie Meikade 4B4C Ede de mogelijkheden te onderzoeken voor de opwek van groene energie met burgerparticipatie. Zijn drijfveren waren helder: “We kunnen niet langer wachten en moeten nú iets doen voor onze toekomstige generaties. Ook moeten de installatie en de revenuen zoveel mogelijk in lokale handen blijven.” Dat is ook precies waar coöperatie ValleiEnergie zich sterk voor maakt: de opwek en levering van groene energie door en voor burgers en bedrijven in de FoodValley. Het Klimaatakkoord vraagt om minimaal 50% burgerparticipatie, ValleiEnergie streeft naar zoveel mogelijk participatie. Tot nu toe is voor onze projecten steeds 100% participatie gelukt.

Dak en grond

Uit een eerste korte analyse bleek dat de daken aan de Meikade wel veel meer potentie bieden dan nodig voor eigen gebruik, maar nét te weinig voor een rendabele PV-installatie volgens de postcoderoosregeling met name door te hoge kosten van de aansluiting op het net. Door een combinatie met een deel van de grond zou dit wel kunnen lukken.

Zonneveld

Voorjaar 2019 werd het uitnodigingskader Zon en Wind van de gemeente Ede gepubliceerd en konden we in overleg en met hulp van de gemeente Ede concreet aan de slag met een voorverkenning van de mogelijkheden voor een middelgroot zonneveld (maximaal 2ha) gecombineerd met zon op dak. De dialoog met omwonenden werd ook direct gestart, deze gaven aan geen bezwaren te hebben. Het project zal  voldoen aan alle lokale, regionale en landelijke voorwaarden die gesteld worden aan zonnevelden en volgt het Uitnodigingskader Zon en Wind Ede, de Gelderse Zonnewijzer en de Gedragscode Zon op land. Inmiddels heeft de GNMF ook aangegeven positief tegenover het project te staan. Het project bevindt zich dicht bij de infrastructuur (oksel A30, N224), zal landschappelijk ingepast worden, met herstel van kenmerkende veenlandschapselementen en de biodiversiteit ter plekke bevorderen.

Meer weten over dit project of op de hoogte blijven? Kijk dan op ValleiEnergie.nl/Meikade.