Zoeken naar plekken voor windmolens

Afgelopen zomer is een eerste onderzoek gedaan naar geschikte plekken voor windmolens. Daar kwamen tien zoekgebieden in uit. Zoekgebieden zijn plekken waar windmolens misschien mogelijk zijn. De afgelopen maanden is een uitgebreid vervolgonderzoek gedaan in het Energiecluster.

Vervolgonderzoek

Dat vervolgonderzoek heet de Alternatievenontwikkeling. Hierin stond deze vraag centraal: ‘Hebben we met de eerdere tien plekken alle zoekgebieden in beeld waar mogelijk een windmolen kan komen?’ Uit dit vervolgonderzoek blijkt dat er niet tien, maar negentien geschikte zoekgebieden zijn om windmolens te plaatsen. Dit betekent niet dat er echt zoveel windmolens geplaatst gaan worden. Hoeveel wel? Dat wordt duidelijk in de komende periode.

Hoe nu verder

Er moet nog veel gebeuren voordat er wordt besloten waar de windmolens kunnen worden geplaatst. We volgen hiervoor een lang en zorgvuldig proces. Tijdens dit proces worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Op basis van al deze onderzoeken neemt de gemeenteraad waarschijnlijk in 2024 het definitieve besluit over waar windmolens komen. Voor het besluit wordt genomen, kunt u op meerdere momenten uw mening geven.

Meer weten

Meer informatie vindt u op de pagina van het energiecluster. Hier vindt u bijvoorbeeld de planning, een overzicht van de zoekgebieden en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.