Onderzoek naar zonnevelden op restgronden

Gemeente Ede wil zoveel mogelijk zonnevelden realiseren op andere plekken dan landbouwgrond. Wethouder duurzaamheid Lex Hoefsloot: “We onderzoeken daarom het gebruik van restgronden en de mogelijkheden van overkapping van parkeerplaatsen met een zonnedak. Alles bij elkaar moet dit minstens 6 hectare zonenergie-systemen op gaan leveren, uitgaande van de periode tot 2022.”

Voordat het zover is moet uit onderzoek blijken wat de meest kansrijke plekken zijn. Het college besluit daarna welke projecten verder uitgewerkt kunnen worden. 

Restgronden

Restgronden zijn onder meer de randen van snelwegen en bij op en afritten daarvan. Voorbeelden van gronden met een dubbel gebruik zijn zonnepanelen op overkappingen van parkeerterreinen of op drijvende vlotten in vijvers. Ook vliegveld Deelen is een optie, naast locaties voor bedrijventerreinen met een tijdelijke bestemming.

Zorgvuldig

Het beleid van de gemeente is gericht op het zorgvuldig inpassen van zonnevelden. Bij een project voor een zonneveld wordt daarom altijd beoordeeld of er alternatieven zijn. Om het gebruik van landbouwgrond te beperken, ook al blijven zonnevelden op deze gronden nodig. De inzet van restgronden en gronden met een dubbel gebruik past bij dit beleid.

Duurzame energie

Ede stapt over op het gebruik van duurzame energie, die nodig is voor bijvoorbeeld het verwarmen van onze huizen, om ons eten te bereiden en de kraan van warm water te voorzien. Deze overstap moet de komende jaren zijn beslag krijgen. Zonnevelden produceren duurzame energie, naast windturbines. Gemeente Ede wil overigens ook andere duurzame energiebronnen proberen in te zetten. Denk aan aardwarmte, waterstof en groen gas.

Voor meer informatie over zon op restgrond kun je contact opnemen met de gemeente Ede via telefoonnummer 14 0318.