Mysterieuze muntjes in Ede op de Dag van de Duurzaamheid

Inwoners van Ede zien vanaf vandaag mysterieuze muntjes op straat met daarop de tekst: ‘Geld besparen? Volg de muntjes!’. De gemeente plaatste de muntjes in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. De muntjes liggen bij Cultura in Ede. Door het spoor van muntjes te volgen kom je uit op de plek waar het geld voor het oprapen ligt.

Ede-natuurlijk

De actie met de mysterieuze muntjes vormt de aftrap van campagne ‘Ede-natuurlijk’. Met die campagne wil de gemeente Ede inwoners enthousiasmeren om zo duurzaam mogelijk te wonen. Op de vernieuwde website www.ede-natuurlijk.nl staan verschillende manieren waarop inwoners individueel of als buurt comfortabel kunnen leven en bijdragen aan een goed leefmilieu. Inwoners vinden er tips om te beginnen met energie besparen, zelf energie op te wekken, de tuin te vergroenen, regenwater af te koppelen en samen met buurtgenoten te stoppen met gas als energiebron. Naast de website en de actie met de muntjes, worden inwoners van Ede de komende periode ook op andere manieren geïnspireerd om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Ede Energieneutraal

De campagne staat niet op zichzelf. Ede wil in 2050 namelijk energieneutraal zijn. Dit betekent dat we in 2050 alle energie die we nodig hebben binnen de gemeente duurzaam produceren door middel van wind, zon en biomassa. 2050 is nog ver weg, maar de opgave is groot. Daarom begint de gemeente nu al met campagnes en maatregelen.

Voor de korte termijn (tot 2022) zet de gemeente in op energiebesparing, de realisatie van twee extra windturbines en twee windturbines in voorbereiding, 50 hectare zonnepanelen op de grond en toename van het aantal zonnepanelen op daken van 40.000 naar 130.000 stuks. Ook verdere uitbreiding van het duurzame warmtenet is nodig.

Samen met inwoners en bedrijven

Daarnaast neemt de gemeente maatregelen om overlast en schade door de klimaatverandering te voorkomen en te beperken. Dat doet zij samen met inwoners en bedrijven. Voorbeelden zijn het vergroenen van tuinen en het afkoppelen van regenwater.