Meer ruimte voor zonne-panelen

De gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn, wat betekent dat lokaal net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als gebruikt. Om dit doel te halen heeft de gemeente eerder dit jaar de ‘Wind- en zonnewijzer’* vastgesteld. Hierin staan spelregels voor initiatieven tot het opwekken van wind- of zonne-energie.

Tot nu toe bood de gemeenteraad alleen ruimte voor zonnevelden tot 2 hectare. Op basis van de ervaringen die dit jaar zijn opgedaan met de Wind- en zonnewijzer en een onderzoek naar beschikbare locaties voor zonnevelden, constateert het college dat er ook ruimte moet komen voor zonnevelden groter dan 2 ha.

Onderzoek

Wethouder Lex Hoefsloot: “Uit het onderzoek naar locaties voor het opwekken van zonne-energie blijkt dat er ongeveer 130 ha aan ruimte is te vinden. Het gaat dan om restgronden, gronden met een tijdelijke bestemming of met mogelijkheden tot meervoudig ruimtegebruik en mogelijkheden voor nieuwe natuur. Dit alles is verspreid over meer dan 500 kleine locaties. Al liggen hier kansen, dit aantal is helaas te weinig om voldoende duurzame zonenergie op te kunnen wekken. Bovendien blijken deze locaties lastig te ontwikkelen. Er blijft dus nog een grote opgave over. Daarom stellen we voor om het uitsluiten van grote zonnevelden op te heffen.”

Tender voor grote zonnevelden

Intussen is de belangstelling voor de ontwikkeling van grotere zonnevelden ook groeiend. Het gaat inmiddels om 6 locaties van in totaal circa 90 ha, allemaal gelegen op gronden met een agrarische bestemming. Met landbouwgrond en natuur moeten we zeer zorgvuldig om gaan. Daarom wil het college bij grote zonnevelden met een zogenaamde tender werken. Dit betekent dat initiatiefnemers punten kunnen verdienen als zij voldoen aan bepaalde criteria. Denk daarbij aan meervoudig ruimtegebruik, versterking van ecologische waarden, draagvlak en (financiële) participatie voor de omwonenden. De initiatieven met de hoogste score krijgen de kans om de plannen verder uit te werken.

 

* De wind- en zonnewijzer wordt op dit moment vernieuwd. Zodra de nieuwe versie klaar is, wordt die vervangen.