Gemeente in gesprek met bewoners over aardgas vrij wonen

Gemeente in gesprek met bewoners over aardgas vrij wonen

Gemeente Ede gaat met de bewoners van de Bloemenbuurt en Kolkakkerweg in gesprek over aardgas vrij wonen. Op deze manier hoort de gemeente welke vragen er zijn en hoe over dit onderwerp wordt gedacht.

In de Bloemenbuurt en de Kolkakkerweg zijn de komende jaren veel werkzaamheden gepland. Onder meer wordt de riolering vervangen. Dit is een geschikt moment om van het aardgas af te gaan. Het aardgasvrij maken van bestaande woningen is ingewikkeld. De betrokkenheid en medewerking van de bewoners is dan ook van groot belang.

Wethouder duurzaamheid Lex Hoefsloot: “Ede heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent er in dat jaar ook geen aardgas meer wordt gebruikt. Hoe dit het beste geregeld kan worden is nog niet duidelijk. Daarom wil de gemeente alvast ervaring op doen en kijken waar mensen zoal tegenaan gaan lopen.

Eind juni vroeg de gemeente Ede ook een subsidie aan voor het aardgasvrij maken van de Bloemenbuurt en de Kolkakkerweg. Het Rijk stelt hier landelijk 85 miljoen euro voor beschikbaar, te verdelen over 20 wijken. In totaal werden 75 aanvragen - verdeeld over Nederland - ingediend.

De aanvraag van gemeente Ede is helaas afgewezen. Andere aanvragen bleken meer in aanmerking te komen. De gemeente gaat binnenkort in gesprek met het ministerie over de precieze reden voor de afwijzing. Dit kan helpen bij een volgende ronde, waarbij de gemeente opnieuw een poging wil wagen.