Getekende bloem met als kern een lampje

Duurzaamheid: wat doet de gemeente zelf?

De CO2-uitstoot van onze organisatie (2019) staat gelijk aan 599 ritjes om de aarde met de auto of het jaarlijkse elektragebruik van bijna 2548 huishoudens. Dat is 4675 ton CO2. We lieten onze CO2-footprint in beeld brengen met als doel deze te verkleinen. We zetten een ambitieuze doelstelling neer voor onze CO2-uitstoot: een vermindering van 15% in 2023! Hoe we dit gaan bereiken? In dit artikel lichten we een aantal maatregelen toe.    

Openbare verlichting overschakelen naar LED

Uit de CO2-footprint blijkt dat 85% van onze CO2-uitstoot veroorzaakt wordt door elektriciteit. En de openbare verlichting is weer verantwoordelijk voor de helft hiervan. We zijn al sinds 2008 bezig met het verledden van de openbare verlichting. We gaan hier de komende jaren mee verder.

Gebouwen van de gemeente

De afgelopen jaren hebben we allerlei maatregelen genomen om ons vastgoed te verduurzamen, zoals isoleren, ledverlichting toepassen, aansluiting op het warmtenet en het leggen van zonnepanelen.

Het Raadhuis is aangesloten op het warmtenet en het dak wordt binnenkort gerenoveerd waardoor er een flinke slag wordt gemaakt in de verduurzaming van het Raadhuis. Ook komen er nieuwe zonnepanelen op het Raadhuis. Op de gemeentewerf liggen al zonnepanelen.

Ook voeren we een energiemanagementsysteem in om beter inzicht te krijgen in de verbruiken van de panden. Op basis van de uitkomsten voeren we de komende tijd energiebesparende maatregelen uit.

Wagenpark

In 2016 is een duurzaam vervangingsplan van voertuigen in gemeentelijk eigendom vastgesteld voor de periode 2016 - 2020. Van de 39 voertuigen die de gemeente in bezit heeft zijn er 7 elektrisch, 1 hybride en rijden er 7 op groengas (CNG). Daarnaast hebben we nog 2 elektrische scooters.

Inkoopbeleid en duurzaamheid

Als gemeente kopen we veel in. Van beton en bedrijfskleding tot kantoorartikelen en zorg- en welzijnsactiviteiten. Daar waar het past, nemen we duurzaamheid en social impact op in onze opdrachten. En we dagen marktpartijen uit om ons eerlijke en vernieuwende oplossingen te bieden. Zo leveren we een bijdrage aan een gezonde en duurzame stad.

Meer weten? Bekijk dan hier (pdf, 276 KB) ons energiebeleid. Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder vind je op Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).