Denk mee over een aardgasvrij Ede

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor de verwarming van onze woningen en gebouwen? Tijdens een online informatiebijeenkomst voor inwoners op 28 september presenteert de gemeente de voorgenomen route naar een aardgasvrij Ede. Denkt u mee?

Om de klimaatdoelen te halen gebruiken we vanaf 2050 in Nederland geen aardgas meer in onze woningen en gebouwen. Aardgas gebruikt u bijvoorbeeld om te koken of uw huis te verwarmen. De CO2-uitstoot van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde en daarmee aan klimaatverandering. Daarom willen we stoppen met het gebruik van aardgas en overstappen op duurzame energie. Ook in Ede moeten we daarover nadenken.

Transitievisie Warmte
Daarom is de gemeente bezig met een plan. Dat plan heet de Transitievisie Warmte. We kijken per wijk en dorp hoe u aardgasvrij kunt wonen. Ook kijken we waar en hoe we het beste kunnen beginnen. Is het nodig om uw woning eerst te isoleren? Of bent u al klaar voor de volgende stap naar aardgasvrij wonen? Natuurlijk moet het voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Ook nemen we er genoeg tijd voor. Zo zorgen we dat iedereen kan meedoen.

Meedenken
Dit voorjaar organiseerden we een informatiebijeenkomst en vroegen we met een vragenlijst inwoners naar hun mening. Ook is er een ‘denktank’ met betrokken organisaties en inwoners. Verder denken dorpsraden en wijkcomités mee. Dat heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd om tot een goed plan te komen.

Meld u aan
We zijn benieuwd naar uw mening voordat we het plan afronden. Daarom is er op 28 september een tweede online informatiebijeenkomst van 19:30 tot 21:00 uur. Dan presenteren we de uitkomsten van de vragenlijst onder inwoners en de voorgenomen route naar een aardgasvrij Ede. Daarna gaat het plan naar de gemeenteraad. Die besluit er in december over.  Meld u hier aan voor de online bijeenkomst.