Daling CO2-uitstoot gemeente Ede zet door

Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is niet alleen voor inwoners en bedrijven een grote klus, maar ook voor ons als organisatie. Daarom werken we aan een ambitieuze doelstelling voor onze CO2-uitstoot: een vermindering van 15% in 2023. We liggen goed op koers, want onze CO2-uitstoot is in 2020 al met 13% gedaald. Uit de rapportage van de eerste helft van 2021 blijkt dat deze daling doorzet.

In april 2022 is de jaarrapportage over heel 2021 af. Dan wordt duidelijk in welke mate de daling van de CO2-uitstoot heeft doorgezet. We voerden in 2021 een maatregelen uit om onze CO2-uitstoot verder terug te dringen. Welke dat zijn lees je in dit artikel over onze CO2-uitstoot in 2020

Certificaat niveau 3 verlengd

We meten de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie met de CO2-prestatieladder. Deze ladder helpt ons doelen te stellen om onze uitstoot te verminderen. Ook geeft het inzicht in hoe ver we al op weg zijn. De gemeente Ede behaalde in januari 2021 het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3.

Eind 2021 vond de hercertificatie plaats. De auditeurs zijn positief over de manier waarop we energiebesparende maatregelen invoeren. En ook over hoe we dit meetbaar maken. Daarom kunnen we met trots melden dat de audit met goed gevolg is afgerond.

Wat gaan we dit jaar doen?

Het dak van het Raadhuis wordt vervangen. Hiervoor komt een goed geïsoleerd dak in de plaats met installaties die veel energiezuiniger zijn. Het klimaatsysteem wordt een zelflerend systeem om zo efficiënt mogelijk het gebouw van de juiste temperatuur te voorzien. Dit is slechts een van de maatregelen waarmee we intern aan de slag gaan.  

Meer weten?

Bekijk het CO2-prestatieladder certificaat van gemeente Ede op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder vind je hier