CO2-uitstoot gemeente Ede in 2020 met 13% gedaald

Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is niet alleen voor inwoners en bedrijven een grote klus, maar ook voor ons als gemeente. Daarom werken we aan een ambitieuze doelstelling voor onze CO2-uitstoot: een vermindering van 15% in 2023. We liggen goed op koers, want onze CO2-uitstoot is in 2020 al met 13% gedaald.

Onze CO2-uitstoot was in 2019 net zoveel als het jaarlijkse elektragebruik van bijna 2.548 huishoudens. Dat is 4.675 ton CO2-uitstoot. Dit is sinds eind 2020 teruggebracht naar 4076 ton. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektraverbruik van 326 huishoudens.

Inwoners en ondernemers inspireren
‘We hebben stevige doelstellingen geformuleerd om Ede energieneutraal te maken. Als we inwoners en ondernemers in gemeente Ede willen aanzetten tot verandering, dan moet je je eigen ‘huis’ ook op orde hebben. Daarom ben ik blij dat we goed op koers liggen om onze eerste doelstelling te behalen. We zitten in de kopgroep van Nederlandse gemeenten, want we zijn als twaalfde gemeente gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.’, aldus wethouder Geert Ritsema.   

Hoe is dit gelukt?
Onze footprint was in 2020 fors kleiner dan in 2019. Natuurlijk speelt het thuiswerken vanwege de coronacrisis hierbij een rol. Er waren echter ook een aantal andere grote klappers op het gebied van CO2-besparing:

  • Energiemonitoring bracht aan het licht dat warmte door een koelinstallatie werd weggekoeld een van onze gebouwen. De koelinstallatie staat sindsdien in de winter uit. Dit leverde een besparing op van 30.000 kuub gas;
  • We installeerden nieuwe, duurzamere computers op de werkplekken;
  • Aansluiting van het Raadhuis op het warmtenet;

Andere manieren waarop we CO2 besparen zijn het overschakelen van de openbare verlichting op LED lampen, we plaatsen zonnepanelen op onze gebouwen, verduurzamen het wagenpark, verminderen onze zakelijke kilometers en nemen duurzaamheid mee in ons inkoopbeleid.

Vooruitblik 
We voeren in 2021 een aantal EED (Energy Efficiency Directive) maatregelen uit om onze CO2-uitstoot verder terug te dringen, zoals:

  • Het verleden van de binnenverlichting in onze gebouwen;
  • Optimalisatie van liften;
  • Dakrenovatie Raadhuis: het dak van het Raadhuis is aan vervanging toe vanwege lekkages. We kiezen ervoor om te investeren in een goed geïsoleerd. Het klimaatsyteem is zelflerend systeem om zo efficiënt mogelijk het gebouw van de juiste temperatuur te voorzien.

CO2-Prestatieladder certificaat
We meten de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie met de CO2-prestatieladder. Dit reductiesysteem helpt ons doelen te stellen om de uitstoot van onze organisatie te verminderen.De gemeente Ede behaalde in januari 2021 het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en alle projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en is sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.Bekijk het CO2-prestatieladdercertificaat van gemeente Ede op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Meer weten?
De volledige CO2 jaarrapportage vind je hier (docx, 1 MB) en de infographic over onze footprint hier (pdf, 164 KB). Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder vind je op Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).