Zonneveld

Nieuw besluit over zonneveld Nergena

Het plan voor het zonneveld Nergena in het buitengebied van Ede is opnieuw besproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft alsnog een verklaring van geen bedenkingen voor het zonneveld afgegeven.

Wat gebeurde er vooraf?

Op 2 juli 2020 besloot de raad om een benodigde ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor dit zonneveld te weigeren. De raad vond op dat moment een zonneveld in het buitengebied van Bennekom niet wenselijk. In september van dat jaar werd dat besluit formeel bevestigd en daarmee leek de komst van het zonneveld op die locatie van de baan.

De aanvrager van het zonneveld, LC Energy, besloot naar de rechter te stappen en het raadsbesluit aan te vechten. Op 12 oktober 2021 heeft de Rechtbank Gelderland het besluit van de gemeenteraad vernietigd. Dit betekent dat de gemeenteraad - ook al is zij in hoger beroep gegaan - een nieuw besluit moest nemen over de aanvraag.

Nieuw besluit

Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad dus alsnog een verklaring van geen bedenkingen voor het zonneveld afgegeven. Het zonneveld voldoet namelijk aan de voorwaarden uit de beleidsregel ‘Wind- en zonnewijzer’. Uit de uitspraak van de rechter bleek dat deze ‘Wind- en zonnewijzer’ eerder onvoldoende is gevolgd.

Hoe verder?

Nu de verklaring van geen bedenkingen is afgegeven door de gemeenteraad, zal het college van burgemeester en wethouders een nieuw besluit nemen over de omgevingsvergunning. De initiatiefnemer kan met een omgevingsvergunning verder gaan met het ontwikkelen van het zonneveld.