Basisschool De Lettertuin

Duurzaamheid en milieubewustzijn een plaats geven in het onderwijs. Dat is wat de elf scholen van stichting Proominent willen doen. Piet Willemsen is directeur van basisschool De Lettertuin in Ede, een van die scholen: “We hopen dat onze leerlingen, door ons onderwijs, op een natuurlijke manier milieubewuster gaan leven.”

“Die natuurlijke manier houdt bijvoorbeeld in dat we aandacht geven aan kleine handelingen. Denk aan het goed dichtdraaien van de kraan, de lampen uit doen als je een klas verlaat of het zuinig omgaan met papier. Ook hebben we een schooltuin waar we zelf groente en fruit verbouwen. En zijn we bezig met een waterspeeltuin waar kinderen leren bewust met water om te gaan. Een groter project is het plaatsen van zonnepanelen. Aan het einde van dit schooljaar hebben alle Proominent scholen zonnepanelen op het dak.”

Energy Floor

“We zijn erg trots op de Energy Floor op het schoolplein. Dit is een vloer van negen zonnepanelen, waar ledverlichting en een computer onder zitten. De kinderen kunnen zelf energie opwekken door op de Energy Floor te bewegen. Er zijn verschillende bewegingsspellen die ze kunnen doen. Ze worden dus aangemoedigd te bewegen en zijn bezig met duurzaamheid: twee vliegen in een klap! Het leuke is dat het idee van een Energy Floor van de kinderen kwam. Ze hadden het gezien in een programma van Schooltv. We hebben daarna 2,5 jaar lang de bonnen van Ede Doet gespaard. Hiermee hebben we uiteindelijk de Energy Floor kunnen aanschaffen.”

Digibord

“We vinden het belangrijk om de kinderen mee te nemen met wat wij als school doen op het gebied van duurzaamheid. De zonnepanelen en de Energy Floor staan daarom in verbinding met de digiborden in de klaslokalen. De kinderen kunnen zien hoeveel zonne-energie er is gespaard en hoeveel stroom dit heeft opgeleverd. Ook kunnen ze zien wat er gebeurt als ze erop spelen.”