Zoekgebieden

Er zijn negentien geschikte plekken om windmolens te plaatsen. Dat betekent niet dat er echt negentien windmolens geplaatst worden. In de komende periode wordt duidelijk hoeveel dan wel.

U vindt hieronder van ieder zoekgebied een aparte afbeelding, waarop de omgeving van het zoekgebied beter te zien is. In de Alternatievenontwikkeling zijn verschillende hoogtes van windmolens onderzocht: 120, 140 en 160 meter. Voor sommige gebieden zijn er dus meerdere afbeeldingen met verschillende hoogtes van windmolens. Per hoogte is het gebied namelijk anders. Niet voor elk zoekgebied zijn alledrie de hoogtes mogelijk. De zoekgebieden op de afbeeldingen zijn genummerd in romeinse cijfers.

In de alternatievenontwikkeling bleek zoekgebied 8 onwenselijk te zijn. Daarom ontbreekt deze in het bovenstaande overzicht.

Mitigatie is het beperken of verzachten van geluidseffecten van windmolens. Vaak betekent dit dat de windmolen op bepaalde momenten wordt stilgezet. Daardoor wordt de geluidsbelasting op bijvoorbeeld een woning, over het hele jaar gezien minder. Het betekent niet dat er een stillere windmolen komt.

Zoekgebieden zijn plekken waar windmolens misschien mogelijk zijn. In de zomer van 2021 is een eerste onderzoek gedaan naar geschikte zoekgebieden . Daar kwamen tien zoekgebieden uit waar windmolens eventueel mogelijk zijn. Daarna is een uitgebreid vervolgonderzoek gedaan. Dat onderzoek heet de Alternatievenontwikkeling. Hierin stond deze vraag centraal: ‘Hebben we met de tien zoekgebieden alle locaties in beeld waar mogelijk een windmolen kan komen?’. Uit dit vervolgonderzoek komt naar voren dat er negentien geschikte zoekgebieden zijn om windmolens te plaatsen.