Planning

We staan aan de start van dit project. Het duurt dus nog even voordat we weten of en hoeveel windmolens er komen. Een voorlopige planning vind je hieronder en dit schema over de besluitvorming van de windmolens (pdf, 73 KB).

Heb je vragen over de windmolens, de planning of de zoekgebieden? Stel ze via edevoordewind@ede.nl.

Na de zomervakantie 2022

Het college neemt het besluit om het concept van het onderzoekskader de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage te leggen. Hierin staat welke milieueffecten onderzocht gaan worden en hoe dit gebeurt. De NRD bepaalt wat in de milieueffectrapportage (MER) wordt opgenomen. Op de NRD kan gereageerd worden door het indienen van een zienswijze.

Begin 2023

De Raad neemt het besluit om de NRD vast te stellen na behandeling van de ingediende zienswijzen.

2023

Het uitvoeren van de m.e.r.-onderzoeken.

Begin 2024

Het college neemt besluit om de MER vast te stellen. De MER wordt als het onderzoeksrapport samen met het ontwerp omgevingsplan ter inzage gelegd. Hierop kunnen ook weer zienswijzen worden ingediend. Op het ontwerp omgevingsplan kan gereageerd worden door het indienen van een zienswijze.

Midden 2024

De Raad neemt het besluit om het omgevingsplan vast te stellen na behandeling van de ingediende zienswijzen. Met dit besluit bepaalt de gemeenteraad waar windmolens kunnen komen.

Najaar 2024

Vergunningaanvragen en realisatie windmolens mogelijk.