Planning

We staan aan de start van dit project. Het duurt dus nog even voordat we weten of en hoeveel windmolens er komen. Een voorlopige planning vind je hieronder. De definitieve planning is afhankelijk van ontwikkelingen in wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de Provincie.

Heb je vragen over de windmolens, de planning of de zoekgebieden? Stel ze via edevoordewind@ede.nl.

Maart 2023

Vanaf dit moment kan het college besluiten om het concept van het onderzoekskader de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage te leggen. Hierin staat welke milieueffecten onderzocht gaan worden en hoe dit gebeurt. De NRD bepaalt wat in de milieueffectrapportage (MER) wordt opgenomen. Op de NRD kan gereageerd worden door het indienen van een zienswijze.

Maart-April 2023

NRD ligt ter inzage.

April 2023

Informatieve raadsbijeenkomst en informatieavond.

Najaar 2023

De Raad neemt het besluit om de NRD vast te stellen na behandeling van de ingediende zienswijzen.

Eind 2023

Start van de MER-onderzoeken.

Najaar 2024

Het college neemt het besluit om de MER ter inzage te leggen. De MER wordt als het onderzoeksrapport samen met het ontwerp omgevingsplan ter inzage gelegd. Hierop kunnen ook weer zienswijzen worden ingediend. Op het ontwerp omgevingsplan kan gereageerd worden door het indienen van een zienswijze.

Eind 2024

De Raad neemt het besluit om de MER en het omgevingsplan vast te stellen na behandeling van de ingediende zienswijzen. Met dit besluit bepaalt de gemeenteraad waar windmolens kunnen komen.