Documenten

2022

Na de quickscan is een uitgebreid vervolgonderzoek gedaan. Dat onderzoek heet de Alternatievenontwikkeling. Hierin stond deze vraag centraal: ‘Hebben we met de tien zoekgebieden alle locaties in beeld waar mogelijk een windmolen kan komen?’. Bekijk hieronder de documenten die bij de Alternatievenontwikkeling horen.

2021

Op donderdagmiddag 18 november werd de gemeenteraad geïnformeerd over het proces rondom de windmolens. Bekijk hier de PowerPoint presentatie. (pdf, 710 KB)

Tijdens de bijeenkomsten van oktober bespraken we zes thema’s. Bij elke tafel stond een informatiebord waarop u meer over het thema kon lezen. Bekijk de informatieborden (pdf, 2 MB).

Tijdens de bijeenkomsten van oktober konden de bezoekers een vragenlijst invullen. Dit is door 116 mensen gedaan. Bekijk de uitkomsten van deze vragenlijsten. (pdf, 265 KB)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 8 juni 2021 de Startnotitie Energiecluster A12-A30 (pdf, 672 KB)vastgesteld. In deze notitie staan de 10 mogelijke locaties benoemd.

De quickscan (pdf, 9 MB)is het vooronderzoek. Hieruit bleek welke locaties mogelijk geschikt zijn voor de 10 windmolens.