Planning

We staan nog aan de start van dit project. Het duurt dus nog even voordat de windmolens in Ede komen. We streven ernaar om de windmolens in 2023 te kunnen plaatsen. Een voorlopige planning vindt u hieronder.

Heeft u al vragen over de windmolens, de planning of de locaties? Stel ze via edevoordewind@ede.nl

Zomer en najaar

Tijdens de zomer en de herfst gaan we de locaties verder onderzoeken om de volgende informatie te weten te komen:

  •  Wat zijn de effecten van windmolens op het milieu?
  •  In hoeverre voldoen de windmolens aan de regels over geluidsbelasting en slagschaduw op woningen?
  •  Wat zijn de effecten van de windmolens op vogels en andere dieren?
  •  In hoeverre is het project financieel haalbaar?
  •  Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de omgeving van de windmolens profijt heeft van de windmolens. Wij gaan dus ook na hoe we dit het beste kunnen regelen.

December 2021

De gemeenteraad besluit over de windmolens.

Daarna

  • Er komen bestemmingsplannen;
  • U kun de bestemmingsplannen inzien en eventueel bezwaar maken.