Energiecluster A12 - A30

Gemeente Ede moet in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we dan evenveel energie opwekken als gebruiken. Met een zogenaamd energiecluster onderzoeken we de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie. Mogelijk is er ruimte voor 10 windmolens. Deze locaties liggen langs de snelwegen A12 en A30. De gemeente vindt het belangrijk dat onze inwoners meedenken over deze windmolens. En dat de omgeving profiteert van de opbrengst van de windmolens. Tijdens een online bijeenkomst op 22 juni vertelden we meer over de windmolens. 

Windmolens in Ede

Om de klimaatdoelen te behalen, zijn er nieuwe duurzame energiebronnen nodig, zoals windenergie. Daarom hebben wij onderzocht waar windmolens geplaatst kunnen worden binnen de wet- en regelgeving. Op deze locaties moet genoeg ruimte zijn om op afstand te staan van woningen, spoorwegen, wegen en natuur. Daarnaast mogen ze geen geluidsoverlast veroorzaken. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld mij aan voor de nieuwsbrief