Energiecluster A12-A30

Gemeente Ede moet in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we dan evenveel energie opwekken als gebruiken. Met een zogenaamd Energiecluster onderzoeken we de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie. De gemeente vindt het belangrijk dat onze inwoners meedenken over deze windmolens. En dat de omgeving profiteert van de opbrengst van de windmolens.