Hoe pakken we het aan

Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we in 2050 alle energie die we nodig hebben binnen de gemeente duurzaam produceren door middel van wind, zon en biomassa. 2050 is nog ver weg, maar de opgave is groot.

De gemeente zet in op energiebesparing, een onderzoek naar de mogelijkheid om 10 windturbines te ontwikkelen binnen een energiecluster, zonnepanelen op de grond en een toename van het aantal zonnepanelen op daken. Ook verdere uitbreiding van het duurzame warmtenet is nodig.

Samen met inwoners en bedrijven

Daarnaast nemen we maatregelen om overlast en schade door de klimaatverandering te voorkomen en te beperken. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven. Voorbeelden zijn het vergroenen van tuinen en het afkoppelen van regenwater.  

Routekaart

In de Routekaart Ede Energieneutraal (pdf, 1 MB) zie je hoe we het gaan aanpakken. Maar dat kunnen we niet alleen. We hebben hierbij hulp nodig van inwoners, bedrijven en instellingen. Op deze website lees je wat jij kunt doen.

Uitgebreide versie van de Routekaart Ede Energieneutraal. (pdf, 4 MB)

 

Transitievisie Warmte

Om de klimaatdoelen te halen moeten alle gemeenten in Nederland uiterlijk in 2050 van het aardgas af. In Ede zijn we daar al volop mee bezig. Nog ruim 40.000 woningen moeten nog van het aardgas af. Het plan hiervoor staat in de Transitievisie Warmte. Via www.ede-natuurlijk.nl/aardgasvrij houden we je op de hoogte van het proces en de mogelijkheden om mee te denken over de Transitievisie Warmte.

Wat doet de gemeente zelf?

Energieneutraal worden is niet alleen voor inwoners en bedrijven een grote klus, maar ook voor onze organisatie. Daarom werken we aan een ambitieuze doelstelling voor onze CO2-uitstoot: een vermindering van 15 procent in 2023.

Lees meer over wat de gemeente doet

Regionale Energie Strategie

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we evenveel energie opwekken als dat we gebruiken. Maar waar is ruimte om die duurzame energie op te wekken? Doen we dat met zon of wind? Hoe houden we het betaalbaar? Dat is een grote opgave. Die houdt niet op bij de gemeentegrenzen. 

Daarom werken we in Foodvalley, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. We maken de RES samen met acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele belanghebbenden. Kijk voor meer informatie op de website van de RES FoodValley.