Duurzame energie

In 2050 moet de gemeente voldoende wind- en zonne-energie opwekken om energieneutraal te worden. Dit betekent dat we net zoveel schone energie moeten opwekken als gebruiken. We hebben berekend dat we in 2050 maar liefst 6311 Terra joule per jaar nodig hebben. Door energie te besparen hoeven we minder energie op te wekken. Maar dan nog hebben we veel zonnepanelen en windmolens nodig.

Zonnepanelen kunnen we op verschillende plekken installeren. We gebruiken daarvoor de zonneladder die aangeeft waar onze voorkeur naar uit gaat.

Voorkeur 1

Als eerste willen we vooral zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. Maar daarmee komen we er niet, er is meer nodig. Niet alle daken zijn namelijk geschikt voor zonnepanelen. Het dak ligt bijvoorbeeld teveel in de schaduw of is niet sterk genoeg. We moeten dus ook gebruik maken van andere plekken voor zonnepanelen.

Voorkeur 2

Het beste is om dan om zonnepanelen te leggen op gronden die we ook voor andere zaken kunnen gebruiken. Zoals parkeerterreinen, vliegvelden of op- en afritten bij snelwegen, geluidswallen. Dubbel gebruik dus, wel zo handig.

Voorkeur 3

Vervolgens willen we de mogelijkheden op gronden met een tijdelijke bestemming inzetten voor zonnepanelen. Denk daarbij aan gronden die op langere termijn bestemd zijn voor het bouwen van woningen of bedrijven.

Voorkeur 4

Als laatste mogelijkheid willen we gronden aan stads- en dorpsranden en landbouwgronden gebruiken voor zonnepanelen.

Een initiatiefnemer die bij de gemeente een vergunning aanvraagt voor het plaatsen van zonnepanelen op grond moet dus aantonen dat eerst de mogelijkheden op daken zijn onderzocht en gebruikt. Het gaat daarbij alleen om de daken die op dezelfde locatie beschikbaar zijn. Dit geldt niet voor kleine oppervlakten van zonnepanelen, tot 150 m2.