Kaart openbare laadpalen

Lang niet iedereen heeft plek bij huis om de auto op eigen terrein op te laden. Het is dus belangrijk dat er meer openbare laadpalen komen in onze gemeente. Om alle elektrische voertuigen te kunnen opladen zijn in Ede in 2025 ruim 700 openbare laadpalen nodig. We gaan niet al deze laadpalen in één keer plaatsen. We plaatsen ze als ze nodig zijn en dat zal naar verwachting dus ergens de komende vier jaar zijn.

Reacties

Van 23 maart tot en met 13 april 2022 hebben inwoners op een kaart kunnen aangeven of ze het eens zijn met de locaties die wij in gedachten hebben. Ook kon je suggesties doen voor een alternatieve locatie. Daarna zijn we bezig geweest met het verwerken en beantwoorden van alle binnengekomen reacties. Voor locaties waarvoor goede argumenten zijn gegeven voor aanpassing, hebben we de locatie aangepast of verwijderd uit de kaart. De overige locaties zijn niet gewijzigd. Door op onderstaande knop te klikken kun je per locatie ons antwoord lezen op de binnengekomen reacties. Voor de locaties waar geen antwoord is te zien, zijn geen reacties van bewoners binnengekomen.

Bekijk de kaart met laadpalen

Hoe hebben we de kaart gemaakt? Voor het bepalen van een geschikte locatie hebben we gekeken naar:

  • bruikbaarheid voor een grote groep (dichtbij woningen zonder parkeergelegenheid op eigen terrein)
  • goede verdeling over de wijk zodat de loopafstand voor gebruikers tussen de laadpaal en de woning maximaal 250 meter is
  • beschikbaarheid van laagspanningskabel (eis vanuit de netbeheerder: binnen 25 meter van bestaande laagspanningskabels)
  • bij voorkeur bij een gemarkeerd parkeervak (liefst een dwarsparkeervak)
  • geschiktheid vanuit verkeerskundig oogpunt
  • plaatsing bij een openbare parkeerplek gelegen op gemeentegrond
  • parkeerdruk
  • voldoende (doorloop)ruimte achter de laadpaal voor voetgangers en onderhoud aan de laadpaal
  • ligging ten opzichte van bomen (niet te dicht bij bomen in verband met beschadiging van de wortels)
  • ligging ten opzichte van ramen en deuren van woningen (in verband met ongewenst zicht op de laadpaal en het bijbehorende verkeersbord en borging van een goede doorgang)

We beseffen dat de meningen over de voorgestelde locaties voor laadpalen kunnen verschillen en er tegenstelde belangen kunnen zijn. Niet altijd kan aan alle hierboven genoemde punten worden voldaan. Ook weten we dat er in veel buurten een hoge parkeerdruk wordt ervaren. Maar ook in deze buurten moeten laadpalen komen. We kiezen dan de meest optimale locatie.

Ook voor nieuwbouwlocaties die de komende vier jaar ontwikkeld worden hebben we mogelijke plekken voor openbare laadpalen opgenomen in de kaart. Nieuwbouwplannen doorlopen verschillende fasen van planvorming tot uitvoering. Bij plannen die in de beginfase zitten zijn de stippen op de kaart naar schatting weergegeven. Ze liggen bijvoorbeeld in een weiland. Op een later moment, tijdens de planvorming van het nieuwbouwplan, wordt dan de exacte plek voor de openbare laadpalen aangewezen.

Omdat steeds meer inwoners elektrisch gaan rijden zal de komende tijd het aantal laadpalen toenemen. Ook bij u in de buurt.

Deels gebeurt dit op aanvraag van buurtbewoners met een elektrische auto die geen parkeerplek op eigen terrein hebben. Ook worden laadpalen proactief (‘voor de vraag uit’) geplaatst. Dit geldt vooral voor locaties in nieuwbouwwijken en op parkeerterreinen bij sportvelden en recreatieve functies. De overige locaties op de kaart worden de komende jaren geleidelijk geplaatst. Daarbij houden we het verbruik op bestaande laadpalen in de gaten en plaatsen we waar nodig bij.

Voordat een laadpaal wordt geplaatst wordt er een verkeersbesluit genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd bij de bekendmakingen in onder andere de Ede Stad en op onze site. Je kunt voor je eigen buurt in de gaten houden of en wanneer de geplande laadpalen worden gerealiseerd via berichten over uw buurt.