Elektrisch rijden

Denk je erover elektrisch te gaan rijden? Dat is een goed idee, want elektrisch rijden heeft veel voordelen. Maar misschien twijfel je omdat er nog geen laadpaal in de buurt is. Geen probleem: vraag dan gewoon een openbare laadpaal aan. Hieronder vind je meer informatie over elektrisch rijden en het opladen van je elektrisch auto.

Elektrisch rijden is een goed idee. Het heeft grote voordelen, voor jou, voor Ede en voor de wereld:

 • elektrische auto’s stoten geen uitlaatgassen uit, dus de lucht blijft schoner en dat is goed voor de gezondheid van iedereen
 • elektrische auto’s zijn (vooral bij lagere rijsnelheden in woonwijken) veel stiller
 • elektrische auto’s zijn duurzamer, vooral als hij oplaadt met groene stroom (alle openbare laadpalen in Ede leveren in Nederland opgewekte groene stroom) 
 • je betaalt tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting en geen aanschafbelasting
 • de verbruikskosten en onderhoudskosten zijn lager dan bij een benzine-/dieselauto
 • je kunt een aanschafsubsidie aanvragen (geldt zowel voor nieuwe als tweedehands elektrische auto’s en voor private lease)
 • je bijtellingstarief van je leaseauto is lager dan van een benzine-/dieselauto

Kortom: je maakt Ede schoner, rustiger, duurzamer en het is financieel interessant! Op de website van Nederland Elektrisch vind je meer informatie en een overzicht van feiten en fabels over elektrisch rijden.

Als je je auto op eigen terrein kunt parkeren, dan moet je die opladen met een laadvoorziening op eigen terrein (meestal aangesloten op de meterkast van je woning/bedrijf). Zo niet, dan kun je terecht bij een van de vele laadpalen in de openbare ruimte. Er worden steeds meer openbare laadpalen in Edegeplaatst zodat je niet met een lege accu komt te staan.

Het is vanwege aansprakelijkheid bij schade of letsel en oneigenlijk gebruik van een openbare parkeerplek niet toegestaan om:

 • een eigen laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen
 • de auto te parkeren in de openbare ruimte en vervolgens op te laden via een laadpaal die op eigen terrein staat waarbij de laadkabel over het trottoir of de openbare weg loopt (ook niet met behulp van bijvoorbeeld een kabelgoot)

Als je je elektrische auto niet op eigen terrein kunt parkeren, dan kun je gratis een openbare laadpaal aanvragen. Daarvoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • je hebt geen mogelijkheid om de auto op eigen terrein te parkeren
 • je woont in de gemeente Ede of je werkt hier minimaal 20 uur per week
 • je bezit of leaset een elektrische of plug-in hybride auto
 • binnen een loopafstand van 250 meter van je woon-/werkadres is nog geen laadpaal aanwezig of staat nog geen laadpaal gepland
 • het aanvragen van een openbare laadpaal is gratis. Je betaalt wel voor het opladen van je elektrische auto aan een openbare laadpaal.
 • je vraagt de openbare laadpaal digitaal aan bij Vattenfall InCharge
 • het plaatsen van een laadpaal duurt vanaf het moment van aanvraag ongeveer 4 tot 6 maanden
 • voor vragen over de voortgang van je aanvraag kun je terecht bij Vattenfall Incharge via openbaar.laden@vattenfall.com

Bij de laadpalen is minimaal een van de twee laadplekken gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen. Hier mag je alleen parkeren tijdens het laden. Als je accu vol is verplaats je de auto naar een gewone parkeerplek, zodat iemand anders gebruik kan maken van de laadpaal. Bij veel gebruik van de laadpaal wordt ook de tweede laadplek gereserveerd. Als beide laadpunten van een laadpaal veel gebruikt worden (verbruik van meer dan 5.000 kWh/jaar) plaatsen we een extra laadpaal in de buurt. Zo groeit ons openbare laadnetwerk met het aantal elektrische auto’s.

Voor het laden bij openbare laadpalen in een betaald parkeren- of vergunningengebied geldt dat je, net zoals andere parkeerders, parkeergeld moet betalen of in het bezit moet zijn van een vergunning.

Bij storingen of schade aan de openbare laadpaal neem je contact op met de exploitant (en niet met de gemeente). De gegevens van de exploitant en het storingsnummer staan op de laadpaal vermeld. In Ede zijn de volgende exploitanten actief:

De laadtarieven bij de openbare laadpalen bestaan uit een vergoeding die de exploitant rekent voor de afgenomen stroom (meestal een prijs per afgenomen kWh en soms ook een starttarief) en daarnaast eventueel een opslag van je laadpasverstrekker (serviceprovider of MSP). Het is dan ook niet eenduidig aan te geven welke kosten je betaalt voor het laden. Dit verschilt per combinatie laadpaal/laadpas.

Elektrisch rijders die in het bezit zijn van een eigen parkeerplaats komen niet in aanmerking om een openbare laadpaal aan te vragen. Op eigen terrein, zoals parkeerhoven en garages bij appartementencomplexen, zijn laadpunten niet altijd eenvoudig te realiseren. Wanneer een bewoner een laadplek wil, moet dat geregeld worden via de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit brengt ingewikkelde vragen met zich mee, bijvoorbeeld over de verdeling van de kosten en het eigendomsrecht. Ook technische en brandveiligheid vraagstukken vormen soms obstakels voor het realiseren van laadpunten. Hierdoor blijft de realisatie van laadpunten bij appartementen achter.

Natuurlijk willen we de e-rijder graag op weg helpen. Op www.vveladen.nlvindt u de brochure Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE. Deze brochure biedt ondersteuning bij het uitwerken van een plan en besluitvorming over de realisatie van laadinfrastructuur. Op deze website worden ook een juridische toolkit en modellen voor de besluitvorming aangeboden. Momenteel zijn er ook subsidiemogelijkheden voor VvE’s voor een zogenaamd oplaadpuntenadvies.

Kaart openbare laadpalen

Om alle elektrische voertuigen te kunnen opladen zijn in Ede in 2025 ruim 700 openbare laadpalen nodig. De afgelopen periode hebben we samen met inwoners gekeken waar we de komende vier jaar deze laadpalen het beste kunnen plaatsen.

Bekijk en lees meer over de kaart