Uitkomst vragenlijst Transitievisie Warmte

We betrekken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op verschillende manieren bij het maken van de Transitievisie Warmte. Bijvoorbeeld met een vragenlijst en (online) informatiebijeenkomsten. We gebruiken de uitkomsten om te bepalen hoe en wanneer Ede steeds verder aardgasvrij wordt.

Tussen 12 mei en 18 mei kon u een vragenlijst invullen. 1.328 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben de vragenlijst ingevuld.